22 лютого 2018 р. відбулося засідання вченої ради Львівського національного аграрного університету.

Було розглянуто питання «Стан та шляхи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти університету». Заслухавши і обговоривши доповідь голови комісії вченої ради, керівника навчального відділу доцента О.Я. Микули, вчена рада прийняла рішення вважати задовільним стан функціонування внутрішньої системи якості вищої освіти у ЛНАУ. Формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти дозволило підвищити якість освітнього процесу та рівень підготовки випускників.

Було ухвалено ряд заходів, спрямованих на подальше покращення системи. Зокрема, було визнано за необхідне сформувати ряд комісій з управління якістю освіти в університеті і його структурних підрозділах, розробити ряд положень щодо регламентації процесу покращення якості вищої освіти, створити систему моніторингу та внутрішнього аудиту.

Вчена рада розглянула також питання «Виконання плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету у 2015–2017 рр. та завдання на перспективу». Заслухавши доповідь комісії на чолі з проректором з наукової роботи, д.е.н. І.Б. Яцівим, вчена рада визнала задовільною організацію підвищення кваліфікації та стажування викладачів університету у 2015–2017 роках. Проте вчена рада відзначила, що ця робота потребує подальшого вдосконалення.

Було ухвалено рішення щодо формування бази рекомендованих вітчизняних і зарубіжних місць підвищення кваліфікації і стажування науково-педагогічних працівників з урахуванням отримання необхідних компетенцій, а також щодо визначення на рівні окремих кафедр переліку необхідних компетенцій. Визнано за необхідне посилити роботу з участі науково-педагогічних працівників у конкурсах на отримання міжнародних грантів.

Вчена рада ЛНАУ, за пропозицією вченої ради агрономічного факультету, прийняла рішення про присвоєння кафедрі садівництва та овочівництва імені видатного науковця-садівника, колишнього завідувача цієї кафедри, професора І.П. Гулька.

Вченою радою було також затверджено нову редакцію Положення про іменну стипендію імені випускника університету і викладача Вишнянського коледжу ЛНАУ, Героя Небесної Сотні Володимира Миколайовича Жеребного, яка була заснована в університеті раніше. Вчена рада розглянула кандидатуру на отримання стипендії, представлену органами студентського самоврядування, та призначила її студентці факультету будівництва та архітектури Л.Т. Козак.

Шляхом таємного голосування було визначено кандидатури молодих вчених університету на отримання стипендії Кабінету Міністрів України.

Окрім цього, вчена рада розглянула ряд поточних питань.