Організація і управління землевпорядним виробництвом

ОіУВ (контрольна)метрек.doc

О і УВР ( навч.-ауд.).doc

ОргІУпрВир (самостійна).doc

ОІУВ заочна робоча.doc

Рекультивація порушених земель з основами маркшейдерії

для навчально-аудиторної роботи.doc

для самостійного вивчення та написання контрольних робіт.doc

Робоча програма.doc

Електронні геодезичні прилади

LEICA TCR405 ULTRA22.doc

Прилади ІІ вища 2014.doc

Інвестиційний аналіз

Навч-аудиторна робота.doc

Самостійна робота, контрольні.doc

Фотограметрія і дистанційне зондування

2014-15фгм(Заочна).docx

ВизнКоордТочНаблФорм.doc

Фотограмметрія.docx

Тваринництво

Мет. для пр. роб..rtf

Твар. к.р..rtf

Тварин. сам. роб..rtf

Земельне право

Метод. реком. для навч.-ауд. занять.doc

Метод. реком. для напис. контр. робіт.doc

Метод. реком. для напис. курсових робіт.doc

Метод. реком. для самост. вивч. дисципліни.doc

Соціологія

Копитко А.Д. - Соціологія - Модуль І  (СВМ).pdf

Копитко А.Д. - Соціологія - Модуль ІІ (НАР).pdf

Мисак Н.Ф. - Соціологія - Модуль І (СВМ).pdf

Мисак Н.Ф. - Соціологія - Модуль ІІ (НАР).pdf

Державна землевпорядна експертиза

Роб.прог. ДЗЕ -заочне.pdf

Методичні рекомендації з ДЗЕ.pdf

ДЗЕ_самост.вивч.і вик.конт.робіт..pdf

Землеустрій

2_МР_Курсова_робота_заочна.pdf

3_МР_Землеустрій_практичні.pdf

РП_Землеустрій_(заочна)14_15.pdf

1_Для самост_вивч_матеріалу_заочна.pdf

Фінансово-економічна діяльність

Фінансво-економічна діяльність - контрольні роботи .doc

Фінансово-економічна діяльність - Модуль 1.doc

Фінансово-економічна діяльність - Модуль 2.docx

Картографія

Картографія_самостійна.doc

Картографія_начально.doc

Картографія_контрольна.doc

Державний земельний кадастр

Самост.вивч. 2012.doc

самост.doc

Облік кур.роб.метод.2012.doc

навч.-ауд та контр.doc

навч-ауд .і контр.doc

Метод. облік.практ. 2011.doc

ДЗК самост.2012.doc

ДЗК контрольн.doc

Оцінка земель

Підручник Оцінка земель doc.doc

Оц земель сам роб.2013.doc

мет реком оц земл  КР.2012.doc

мет оцінка навч ауд.2012.doc

мет 1 завд  оцінка  контр.2012.doc

Реєстрація земельних ділянок

Підручник Реєстрація земель

Реєстр кон  роб.doc

Реєстрація практ 2015 (1).doc

Реєстрація КР 2015.doc