Кафедра  міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

Звіт про роботу наукового гуртка

«Маркетингове обслуговування підприємств в АПК» в 2010-2011 н.р.

У 2010-2011 році у роботі наукового гуртка взяли участь 39 студентів ІІІ, IV,V курсів економічного факультету ЛНАУ. За цей період усі студенти науковці виконували наукову роботу згідно отриманої наукової тематики. Засідання проводилось згідно графіку,   з виступом студентів, обговоренням  і дослідженням даної теми.

Наукові дослідження наукового гуртка здійснюються виходячи із сучасних проблем формування ринку товарів та послуг в Україні та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку ринків освітніх послуг, послуг рекламних посередників; дослідження поведінки споживачів в сфері діяльності споживчої кооперації України; розробку комплексу маркетингових комунікацій підприємств споживчої кооперації, маркетингової стратегії просування товарів та послуг; впровадження результатів досліджень в навчальний процес і практичну діяльність підприємств та організацій.

Робота гуртків проявляється в участі у щорічних міжнародних наукових конференціях студентів.

Студенти даного гуртка систематично приймають участь у конференціях, виступають з доповідями на гуртках кафедри, конференціях, публікують наукові статті та тези у вітчизняних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють почесні грамоти, листи подяки.

10 листопада 2010 року в 419 аудиторії відбулося чергове засідання і обговорення студентами «Маркетингові стратегії діяльності підприємств АПК Львівщини». Де виступила студентка  Гарасимович М.

13 грудень 2010 року в 419 ауд. відбулося засідання наукового гуртка, під час якого студенти обговорювали тематику наукового гуртка «Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту». Де виступила студентка гр. Мо-41, Грива І.

15 лютого 2011 року в 419 ауд. відбулося чергове засідання наукового гуртка, під час якого студенти обговорювали тематику «Маркетингові заходи у підвищенні конкурентоспроможності підприємств АПК». Де виступила студентка групи Мо-41 Войціховська С. з темою «Конкурентноспроможність підприємства масового товару», та студентка групи Мо-43 Верхола Н. з темою «Вдосконалення конкурентоспроможністю товарів підприємств на ринку АПК».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти пишуть наукові роботи, а саме: Янишин Я.С. під його керівництвом 4 студента; Завальницька Н.Б. – 2 студента;  Дудяк Р.П. – 3 студента;  Бернацька І.Я. – 3 студента, Матійчук О.І.- 37 студентів; Брух О.О.- 8 студентів; Гаврилюк І.І.- 7 студентів.

Плануємо організувати виїзне засідання наукового гуртка  на передових  аграрних підприємствах Львівщини, а саме «Галичина», «Світоч».

Затверджено завідувачем кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, к.е.н., доцент  Янишин Я.С.

Керівник наукового гуртка, асистент Гаврилюк І.І