МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

від «_____» ______________ 2014 р. № ________- К

м. Дубляни

Про оголошення конкурсу

на заміщення вакантної  посади

директора  коледжу ЛНАУ


На підставі статті 39 Закону України «Про вищу освіту», керуючись Статутом Львівського національного аграрного університету

Н А К А З У Ю :

1.Оголосити конкурс на  заміщення вакантної посади директора Вишнянського коледжу ЛНАУ

2.  Для проведення конкурсу створити конкурсну комісію у складі:

Голова комісії :

Снітинський В.В., ректор університету, академік НААНУ;

Співголови :

Кадигроб С.В., директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (за згодою);

Синявська І.М., директор державної установи «Науково-методичний  центр  іноваційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів» Агроосвіта» (за згодою);

Заступник голови

комісії:

Боярчук В.М., перший проректор, професор;

Секретар комісії :

Різель С.А., головний вчений секретар, доцент;

Члени комісії :

Онисько С.М., проректор з науково-педагогічної роботи,   професор;


Завірюха П.Д., декан факультету агротехнологій та    екології, в.о. професора;


Ковалишин С.Й., декан факультету механіки та енергетики, доцент;


Янишин Я.С., декан економічного факультету, доцент;


Ступень М.Г., декан землевпорядного факультету, професор;


Дмитрів В.Т., голова профкому, доцент;


Сухович В.І., начальник відділу кадрів.

 3. Встановити термін подання документів конкурсній комісії -  тридцять днів з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

АКАДЕМІК НААНУ                                                         В.В.СНІТИНСЬКИЙ

Проект наказу вносить

перший проректор університету,

професор   В.М.Боярчук