22 травня 2017 року кафедрою статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету було проведено круглий стіл на тему: «Конкурентоспроможність економічного факультету на ринку освітніх послуг в контексті профорієнтаційної роботи».

Основним завданням, яке ставили перед собою організатори круглого столу, було обговорення актуальних проблем та розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності економічного факультету на ринку освітніх послуг як в межах університету, так і на обласному та регіональному рівні. У роботі круглого столу взяли участь викладачі економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

Учасники круглого столу обговорювали комунікаційну політику як основу профорієнтаційної роботи, мотиваційні чинники щодо вибору абітурієнтами ВНЗ, регіональні особливості вступної кампанії 2016 року, а також вартість навчання як чинник вибору ВНЗ для здобуття економічної освіти. Конкурентоспроможність економічного факультету на ринку освітніх послуг розглядалась в порівнянні із економічними факультетами інших ВНЗ Львова та порівняно з іншими аграрними вищими навчальними закладами. Інформативні презентації, жвава дискусія та питання до доповідачів свідчили про зацікавленість проблематикою круглого столу та його актуальність.

З вступним словом до учасників круглого столу звернувся декан економічного факультету ЛНАУ, к.е.н., в.о. професора Я.С. Янишин, який  наголосив на актуальності та важливості профорієнтаційної роботи для подальшого розвитку економічного факультету ЛНАУ, поділився досвідом проведення профорієнтаційної роботи в Кам’янка-Бузькому районі Львівської області.

На актуальність проблеми ефективної комунікаційної політики в промоції економічного факультету ЛНАУ звернув увагу завідувач кафедри статистики та аналізу ЛНАУ д.е.н., професор, член-кор. НААНУ В.В. Липчук, який у своїй доповіді охарактеризував основні етапи процесу прийняття рішень про вступ у ВНЗ та сконцентрував свою увагу на ролі вербальних та невербальних комунікацій на кожному з цих етапів. Думку професора підхопила завідувач кафедри інформаційних технологій, к.е.н., доцент А.М. Желєзняк, яка проаналізувала рейтинги ЛНАУ за запитами в пошуковій системі Google.

Ключова доповідь на круглому столі стосувалась дослідження мотиваційних чинників вибору студентами вищого навчального закладу. Як наголосила старший викладач кафедри статистики та аналізу О.В. Фтома, за результатами проведеного разом зі студентами дослідження думки студентів 1-2 курсів ЛНАУ було встановлено, що первинну інформацію про ЛНАУ абітурієнти здебільшого черпають з мережі Internet, а остаточне рішення про вибір ВНЗ приймають здебільшого самостійно після здачі ЗНО.

Регіональні особливості вступної компанії у 2016 році презентувала к.е.н., доцент кафедри статистики та аналізу Г.М. Гринишин, яка звернула увагу на географічне розпорошення вступників 2015–2016 років, вказала на проблемні райони, в яких слід посилити профорієнтаційну роботу.

Цікавими та інформативними були доповіді викладачів кафедри статистики та аналізу стосовно заповнення конкуруючими ВНЗ ліцензійного обсягу набору студентів та вартості навчання в розрізі економічних спеціальностей, які можуть здобути студенти в ЛНАУ.

Результати проведених досліджень були передані керівництву університету та факультетів.