Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : моногра­фія / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.

У монографії висвітлені теоретичні, методологічні та прикладні засади зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Показані особливості конкурентних відносин в аграрному секторі економіки, теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств галузі та їх продукції. Проаналізовано процеси, що відбуваються в конкурентному середовищі аграрного сектору. Обґрунтовані основні напрями зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. Розкрито зміст основних конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств, розглянуті питання інституційного забезпечення їх реалізації.
Для наукових працівників, керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів органів державного управління, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 
ISBN 978-966-2384-17-8