Історія кафедри

У передових, економічно розвинутих країнах такі предмети, як статистика і аналіз, поряд з математикою та економікою, завжди займали престижне місце в навчальному процесі. І тому, щоб підняти престиж перших двох дисциплін у Львівському сільськогосподарському інституті в 1971 році внаслідок поділу кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і статистики утворилася кафедра статистики та аналізу. Спочатку вона була відносно невеликою за чисельністю: всього шість викладачів, з них п'ять кандидатів наук, доцентів (П.М. Радченко, Ю.М. Завалієнко, 3.І. Соломіна, Р.І. Тринько, В. А. Шкіль) та один кандидат наук, старший викладач М.І. Яцків.
В історії кафедри статистики та аналізу можна виділити три етапи розвитку:
●1971–1977 рр. Кафедра формувалася як окрема адміністративна одиниця під керівництвом к.е.н., доцента П.М.Радченка. За цей час оновлювались лекційні курси зі статистики (загальної теорії і сільськогосподарської), методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять. До викладацького складу кафедри приєднались Д.Ф. Яровий та І.П. Завацький.
●1977–1987 рр. Продовжувалась робота з удосконалення навчальної та науково-дослідної роботи. Кафедра інтенсивно займалася проведенням науково-дослідної роботи на замовлення виробництва для Закарпатської, Львівської, Волинської областей. У виконанні цих робіт активну участь брали Р.І. Тринько, М.І. Яцків, В.В. Липчук. У 1977 р. кафедру очолив доктор економічних наук, професор Р.І.Тринько, який керував нею до 2005 року. На другому етапі розвитку на кафедру прийшли П.М. Гарасим, В.В. Липчук, О.А. Біттер, які тут пройшли шлях від аспірантів і асистентів до професорів.
●3 1988 р. і до сьогодні – колектив підтримує добрі традиції відповідального ставлення до навчальної, науково-дослідної та виховної роботи. Доцент В.В. Липчук підготував і в 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Становлення і розвиток фермерських господарств в Карпатському регіоні». На цьому етапі розвитку через стажування прийшли на кафедру відмінники навчання, випускники економічного факультету І.Б. Яців, І.В. Вороний, М.Є. Стадник.
●З 2005 р. кафедру статистики та аналізу очолює доктор економічних наук, професор В. В. Липчук. Належним чином поставлена організація навчального процесу та науково-дослідної роботи, сприятливий психологічний клімат постійно  забезпечували зростання кваліфікаційного рівня працівників кафедри. На кафедру прийшли працювати такі молоді спеціалісти: Н. І. Біляк, О. В. Лисюк, О. М. Крупа, А. М. Андрушко, О. М. Березівська, Н.В. Маркович, Г. М. Гринишин, Б. І. Шувар, Р. М. Кузьо, О. В. Фтома, Д. В. Малаховський.
Склад кафедри:

Склад кафедри:

Березівська Оксана Йосипівна - к.е.н., ст. викладач

Вислободська Галина Петрівна - асистент

Навчальний процес

Предмети, які студенти вивчають на кафедрі, є фундаментальними для підготовки всіх спеціалістів економічного профілю. Викладачі читають лекції та проводять практичні заняття з таких дисциплін: «Статистика», «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Проектний аналіз», «Методика економічних досліджень», «Теорія економічного аналізу», «Стратегічний аналіз» та ін.

Кафедра самостійно вирішує проблему забезпечення навчальною літературою. За останні 5 років викладачі кафедри опублікували більше 200 статей, 5 навчальних посібників, 11 монографій.
Колектив кафедри підтримує тісні зв'язки з науковцями вищих навчальних закладів Львова, Києва, Харкова, Одеси, Кам'янця-Подільського, а також з Угорщини, Польщі, Чехії. Професор В.В. Липчук гідно представляє кафедру як лектор в навчальних закладах Польщі.
При кафедрі створений і працює студентський гурток: «Соціологічна група » в якому щорічно беруть участь 25-30 студентів.

Контакти

80381, Кафедра статистики та аналізу ЛНАУ,
вул. В. Великого 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл.
Тел. (0322) 224-29-37
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Неофіційна веб-сторінка: http://kafstat.blogspot.com

Нові надходження кафедри: