№ п/п

 

Назва навчальної дисципліни

 

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

 

Форма контролю

 

Семестр

 

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                                     1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Іноз. Мова

4

120

60

залік, іспит

1,2

46

2

Історія України

4

120

42

іспит

1

55

3

Вища математика

13

390

192

іспит, залік

1,2,3

54

4

Фізика

9

240

120

іспит

1,2

31

5

Хімія

4

120

48

залік

2

19

6

Інженерна та комп'ютерна графіка

7

240

104

залік, іспит

1,2

37

7

Комп'ютери та комп'ютерні технології

13

390

176

іспит, залік

1,2,3

34

8

Економічна теорія

2

60

28

залік

1

21

9

Українська мова (за проф. спрямув.)

4

120

42

залік

3

55

10

Основи екології

4

120

48

іспит

4

19

11

Теоретичні основи електротехніки

11

330

162

іспит

3,4,5

34

12

Гідравліка і гідропривод

8

240

106

іспит, залік

4,5

33

13

Електротехнічні матеріали

4

120

56

іспит

3

34

14

Інженерна механіка

8

240

104

іспит

3,4

31,37

15

Електричні машини та апарати

13

390

184

іспит

4,5,6

34

16

Теоретичні основи автоматики

6

180

84

іспит

5

38

17

Електроніка та і мікросхемотехніка

4

120

56

іспит

5

38

18

Теплотехніка та використання теплоти

4

120

56

іспит

5

33

19

Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії

5

150

64

іспит

6

33

20

Основи електроприводу

8

240

120

залік, іспит

6,7

34

21

Монтаж енергообладнання і систем керування

5

150

64

іспит

6

34

22

Безпека життєдіяльн. та охорона праці

5

150

64

іспит

6

32

23

КВП з основами метрології

7

210

104

іспит

7,8

33,34

24

Основи електропостачання

7

210

104

залік, іспит

7,8

34

25

Електроосвітлення

4

120

56

іспит

7

34

26

Основи техн. експл. ен. обл.

4

120

48

іспит

8

34

27
  Мікроконтролери і мікроконтролерні системи 3
90
48
залік
4
38

28

Енергетичний менеджмент і аудит

4

120

56

іспит

7

32

29
 Філософія
4
120
42
іспит 7
17

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1

Друга іноземна мова

4

120

60

залік

1,2

46

2

Іноземна мова (за профспрямув)

4

120

48

залік

8

46

3

Основи технічної творчості та патентознавство

4

120

56

залік

7

34

4
 Психологія
4
120
42
залік 7
17
5
 Соціологія
4
120
42
залік 7
17
6
 Програмування мікропроцесорних систем
4
120
64
іспит 6
38

Дисципліни професійної та практичної підготовки

1

Технологія виг. с.г. прод.

4

120

64

іспит

2

12,14

2

САПР

4

120

48

залік

4

39

3

MATHCAD

4

120

48

залік

4

34

4

Мобільні енергетичні засоби

4

120

42

залік

3

35

5

Мехатроніка

5

150

64

іспит

6

35

6

Ремонт та надійність енергетичн. засобів

4

120

48

іспит

8

39

7

Керування електротехнічними систем

4

120

48

іспит

8

34

8

Монтаж та експл. обл.відн. енергетики

4

120

48

залік

8

33

3.Практична підготовка

1

Навчальна електрослюсарна

(2 т.)

3

90

 

 

2

34

2

Навчальна монтаж тепло-сантехн. обл. (2 т.)

3

90

 

 

2

33

3

Виробнича електромонтажна

(4 т.)

6

180

 

іспит

4

34

4

Виробнича експлуатаційна

(4 т.)

6

180

 

іспит

6

34

5

Переддипломна практика

1,5

45

 

 

8

 

4.Курсові роботи проекти

1

КР з гідравліки і гідроприводу

1

30

 

 

2

33

2

КР Теплотехніка та викор. теплоти

1

30

 

 

5

33

3

КР Електричні машини та апарати

1

30

 

 

6

34

4

КР Основи електроприводу

1

30

 

 

7

34

5

КР Основи техн.експл.ен.обл.

1

30

 

 

8

34

5.Атестація випускників

1

Державна атестація (державні іспити)

3

90

 

 

8

 

2

Дипломне проектування (дипломна робота)

9

270

 

 

8

 

 

 


 Напрям підготовки  6.100101  "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" 

ОС Бакалавр

 

 

 

№ п/п

 

Назва навчальної дисципліни

 

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

 

Форма контролю

 

Семестр

 

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                                     1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Іноз. Мова

4

120

60

залік, іспит

1,2

46

2

Історія України

4

120

42

іспит

1

55

3

Вища математика

13

390

192

іспит, залік

1,2,3

54

4

Фізика

9

240

120

іспит

1,2

31

5

Хімія

4

120

48

залік

2

19

6

Інженерна та ком'ютерна графіка

7

240

104

залік, іспит

1,2

37

7

Комп'ютери та комп'ютерні технології

13

390

176

іспит, залік

1,2,3

34

8

Економічна теорія

2

60

28

залік

1

21

9

Українська мова (за проф. спрямув.)

4

120

42

залік

3

55

10

Основи екології

4

120

48

іспит

4

19

11

Теоретичні основи електротехніки

11

330

162

іспит

3,4,5

34

12

Гідравліка і гідропривод

8

240

106

іспит, залік

4,5

33

13

Електротехнічні матеріали

4

120

56

іспит

3

34

14

Інженерна механіка

8

240

104

іспит

3,4

31,37

15

Електричні машини та апарати

13

390

184

іспит

4,5,6

34

16

Теоретичні основи автоматики

6

180

84

іспит

5

38

17

Електроніка та і мікросхемотехніка

4

120

56

іспит

5

38

18

Теплотехніка та використання теплоти

4

120

56

іспит

5

33

19

Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії

5

150

64

іспит

6

33

20

Основи електроприводу

8

240

120

залік, іспит

6,7

34

21

Монтаж енергообладнання і систем керування

5

150

64

іспит

6

34

22

Безпека життєдіяльн. та охорона праці

5

150

64

іспит

6

32

23

КВП з основами метрології

7

210

104

іспит

7,8

33,34

24

Основи електропостачання

7

210

104

залік, іспит

7,8

34

25

Електроосвітлення

4

120

56

іспит

7

34

26

Основи техн. експл. ен. обл.

4

120

48

іспит

8

34

27

Енергетичний менеджмент і аудит

4

120

56

іспит

7

32

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1

Друга іноземна мова

4

120

60

залік

1,2

46

2

Іноземна мова (за профспрямув)

4

120

48

залік

8

46

3

Основи технічної творчості та патентознавство

4

120

56

залік

7

34

Дисципліни професійної та практичної підготовки

1

Технологія виг. с.г. прод.

4

120

64

іспит

2

12,14

2

САПР

4

120

48

залік

4

39

3

MATHCAD

4

120

48

залік

4

34

4

Мобільні енергетичні засоби

4

120

42

залік

3

35

5

Мехатроніка

5

150

64

іспит

6

35

6

Ремонт та надійність енергетичн. засобів

4

120

48

іспит

8

39

7

Керування електротехнічними систем.

4

120

48

іспит

8

34

8

Монтаж та експл. обл.відн. енергетики

4

120

48

залік

8

33

3.Практична підготовка

1

Навчальна електрослюсарна

(2 т.)

3

90

 

 

2

34

2

Навчальна монтаж тепло-сантехн. обл. (2 т.)

3

90

 

 

2

33

3

Виробнича електромонтажна

(4 т.)

6

180

 

іспит

4

34

4

Виробнича експлуатаційна

(4 т.)

6

180

 

іспит

6

34

5

Переддипломна практика

1,5

45

 

 

8

 


4.Курсові роботи проекти

1

КР з гідравліки і гідроприводу

1

30

 

 

2

33

2

КР Теплотехніка та викор. теплоти

1

30

 

 

5

33

3

КР Електричні машини та апарати

1

30

 

 

6

34

4

КР Основи електроприводу

1

30

 

 

7

34

5

КР Основи техн.експл.ен.обл.

1

30

 

 

8

34

5.Атестація випускників

1

Державна атестація (державні іспити)

3

90

 

 

8

 

2

Дипломне проектування (дипломна робота)

9

270

 

 

8