№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

42

іспит

1

32

2

Програмні та апаратні методи тестування

4

120

56

Іспит

1

38

3

АСУ в системах якості

4

120

48

іспит

2

38

4

Управління якістю, стандартизація та сертифікація продукції

4

120

56

іспит

1

39

5

Взаємозамінність з основами кваліметрії

4

120

56

іспит

1

37

6

Методи контролю та оцінювання якості продукції

5

150

72

Іспит

2

38

7

Методи оцінювання точності вимірювань

4

120

48

Іспит

2

38

8

Міжнародна стандартизація та сертифікація систем управління

4

120

56

Іспит

1

38

9

Метрологічне забезпечення

4

120

48

Іспит

2

38

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки

10

Правове забезпечення галузі якості, стандартизації та сертифікації

4

120

42

Залік

1

211

11

Виробничий менеджмент і маркетинг

4

120

42

Залік

1

28

12

Сучасна економіка і бізнес

4

120

42

Залік

1

28

Дисципліни професійної та практичної підготовки

13

Інженерна екологія та безпека с. г. продукції

4

120

48

Залік

2

19

14

Моделювання процесів і систем в управлінні  якістю

4

120

48

Залік

2

38

15

Випробування сільськогосподарської продукції

4

120

48

Залік

2

38

3.Практична підготовка

 

Переддипломна практика

1,5

45

 

Диф. залік

2

38

4.Курсові роботи

КР Управління якістю, стандартизація та сертифікація продукції

1 30


1
39

КР АСУ в системах якості

1
30


2
38

5.Атестація випускників


Дипломна робота