№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр


Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

120

42

іспит

1

55

2

Іноземна мова

14

180

88

залік

1,2

46

3

Вища математика

13

300

134

іспит

1,2

54

4

Фізика

8

240

134

іспит

1,2

31

5

Нарисна геометрія та інженерна графіка

8

240

120

іспит

1,2

37

6

Компютерні технології з основами програмування

8

240

120

іспит

1,2

34

7

Хімія

4

120

64

залік

2

19

8

Матеріалознавство і ТКМ

4

120

64

іспит

2

37

9

Економічна теорія

4

120

42

залік

1

21

2. Вибіркові навчальні дисципліни


1

Друга іноземна мова

6

180

60

залік

2

46

  1. 3. Практична підготовка

1

Фізичне виховання (факультатив)

8

240

120

залік

1,2

44

2

Навчальна в майстернях (2 т.)

3

90


залік

2

37

3

Навчальна з технологій виробництва, переробки і зберігання с.г. Продукції (2 т.)

3

90


залік

2

12,14,37