№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Надійність машин і систем

4

120

42

іспит

1

39

2

Використання гідропневмоприводів  в с.г. техніці

4

120

42

іспит

1

33

3

Управління проектами

5

150

42

іспит

1

32

4

Автоматизовані системи бухобліку (1С бухгалтерія)

4

120

42

залік

1

22

5

Системи точного землеробства

4

120

42

іспит

1

36

6

Ділова іноземна мова

4

120

24

залік

2

46

7

Проектування технологічних ліній в агропродовольчому виробництві

4

120

48

іспит

2

39

8

Логістика

4

120

72

іспит

2

35

9

Охорона праці в галузі та цив захист

4

120

72

іспит

2

32

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Робототехніка виробничих процесів агропродовольчого виробництва

4

120

24

залік

1

38

2

Комп’ютерна та дистанційна діагностика с.г. Техніки

4

120

42

залік

1

35

3

Проектування технологічних процесів технічного сервісу

4

120

42

іспит

1

39

4

Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень

4

120

36

залік

2

39

5

Метрологічне забезпечення вимірювань з використанням електроніки

4

120

36

залік

2

38

  1. 3. Курсові роботи проекти

1

КР Управління проектами

1

30

30

 

1

32

2

КР Проектування технологічних процесів технічного сервісу

1

30

30

 

1

39

3

КР Проектування технологічних ліній в агропродовольчому виробництві

1

30

30

 

2

39

  1. 4. Атестація випускників

1

Дипломна робота

10

300

 

 

2