З 24 по 30 квітня 2016 року доцент кафедри дизайну архітектурного середовища сільських поселень Олександра Іванівна Колодрубська проходила стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чеська республіка, м. Прага).
Празький інститут підвищення кваліфікації заснований у 2009 році. Основними функціями навчального закладу є освітня та наукова діяльність, налагодження міжнародного співробітництва з університетами країн Європи, підвищення кваліфікації працівників освіти та науки, видання монографій та наукових журналів, зокрема зареєстрованих у науковометричних базах даних.
Метою стажування була інтеграція професорсько-викладацького складу ВНЗ у міжнародну спільноту викладачів і наукових співробітників країн Євросоюзу, набуття компетенцій з публікаційної та проектної діяльності на основі досвіду країн Євросоюзу.
Стажування тривало 72 години та складалося з 2 модулів:
Модуль 1: Публікації в західних журналах: теорія та практика.
Модуль 2: Управління проектами та грантовою діяльністю в освітніх закладах. У рамках першого модулю прослухано лекції з наступних тем:
1. Правила та традиції написання наукових статей, що входять до системи SCOPUS, ISI Thomson Reuters, Web of Science;
2. Практичні рекомендації з написання статей та правила їх цитування;
3. Оформлення бібліографії посилань, як бачить шеф-редактор журналу;
4. Системи та індекси цитування наукових журналів та публікаційної активності вчених;
5. Системи SCOPUS і Web of Science в практиці;
6. Імпакт-фактор наукового журналу;
7. Індекс Хірша;
8. Мова академічного письма, стилістичні особливості академічного письма;
9. Структура та оформлення статті, методика, аргументація та цілі дослідження.
У рамках другого модулю прослухано лекції з наступних тем:
1. Проектний менеджмент: планування та підготовка проектів;
2. Індивідуальні та інституційні проекти;
3. Проектні та грантові можливості Євросоюзу та умови успішної реалізації проектів у ЄС;
4. Процедура подачі заяви, умови та вимоги до заявників;
5. Оформлення конкурсної документації, індикатори та результати проекту, складання бюджету;
6. Case Studies
В процесі стажування сформовані компетентності з публікаційної та проектної діяльності в країнах ЄС, сформовані практичні навички з академічного письма.
Культурна програма стажування, яку організовував заклад, що приймає, включала оглядові екскурсії по Празі, Кракову та Дрездені.