7 квітня 2017 року в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми розвитку публічного управління в Україні». Від Львівського національного аграрного університету представником був професор кафедри управління земельними ресурсами Анатолій Якович Сохнич. Він виступав з доповіддю на тему: «Управління земельними ресурсами в умовах економічних трансформацій.

Метою науково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми розвитку публічного управління в Україні» є залучення науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади та місцевого самоврядування до дискусії, обміну досвідом і підготовки пропозицій, рекомендацій щодо проблемних питань і напрямків реформування системи публічного управління в Україні; наукового забезпечення вирішення практичних проблем розвитку публічного управління в Україні; реформування публічного управління та сектору безпеки в Україні на європейських засадах; розвитку публічної служби в умовах адміністративно-територіальної реформи; аналізу фахового тексту (лінгводидактичний вимір); сучасних технологій

проектного менеджменту в управлінні органами публічної влади; економічних проблем інформаційного суспільства; надання послуг та управлінських інновацій в органах публічної влади/об’єднаних територіальних громад (розвиток організаційної культури та лідерства); договору про асоціацію між Україною та ЄС.