Викладачі та студенти землевпорядного факультету взяли участь у  XXIІ Міжнародній науково-технічній конференції «Геофорум-2017», що відбувалась 25-27 квітня 2017 р. у Львові. Організатором заходу були НУ «Львівська Політехніка» та Західне геодезичне товариство УТГК.

Тематичні напрями роботи конференції:

освіта в геодезії, картографії та землеустрої, Болонський процес;

впровадження в Україні нової системи координат УСК-2000 та питання створення висотної складової системи координат;

розвиток і використання GNSS технологій;

проблеми створення сучасних геодезичних мереж великих міст;

сучасні тенденції розвитку картографії і картографічного виробництва;

стан і перспективи розвитку цифрової фотограмметрії;

проблеми впровадження національної інфраструктури геопросторових даних;

геодезичне забезпечення АЕС, ТЕЦ, мостів, тунелів, автодоріг, залізниць, промбудівництва, геодезичний моніторинг у будівництві;

напрями автоматизації інженерно-геодезичних і маркшейдерських робіт;

тенденції розвитку сучасного геодезичного та фотограмметричного приладобудування;

стан і проблеми геодезичної метрології;

сучасний землеустрій, кадастр та проблеми оцінки землі і майна в Україні та світі;

військові навігаційні та ГІС- технології;

діяльність громадських галузевих товариств і організацій.