8 та 12 лютого 2018 року Виставковий зал стародруків і рідкісних видань відвідали студенти факультету механіки та енергетики М–51 та М–52 зі своїм наставником, проф., д. т. н. Олегом Степановичем Калаханом. Під час лекції-екскурсії студенти мали можливість ознайомитися із тематичною виставкою наукової літератури з інженерно-технічних наук. Під час екскурсії розглядалися рідкісні книги інженерно-технічного спрямування Фонду НБ ЛНАУ першої половини ХVIII до початку XX ст.; були проаналізовані: загальний рівень розвитку тогочасного суспільства, стан інженерної теорії та практики, в тому числі рільничої техніки, уміння використати ті чи інші технічні досягнення у сільськогосподарському виробництві.

Лекція к. н. із соц. комун. Марії Павлюх торкалася історії становлення наукового осередку в Дублянському навчальному закладі від часу створення 1856 р. Лекторка наголосила на тому факті, що у Дублянах існував не тільки навчальний заклад для слухачів аграрних студій, а й також потужна наукова школа викладачів, які проводили дослідження і наукові відкриття. Дублянський науковий осередок дав поштовх розвитку аграрної науки не тільки на території Галичини, а й також у багатьох польських і європейських аграрних навчальних закладах, де широко застосовувався досвід дублянських науковців.

М. Павлюх згадала основні дати, пов’язані з діяльністю Рільничої школи (Академії) в Дублянах та потужних науковців, які керували і викладали у  цьому навчальному закладі. Доповідачка розповіла слухачам про польську, німецьку, французьку колекції Фонду стародруків та рідкісних видань. Вона ознайомила присутніх з особливостями поліграфії у старих виданнях, звернула увагу на їхню художньо-мистецьку цінність, зокрема в оформленні титулів гравюрами, поліграфічними і авторськими знаками та багатьма елементами, характерними для цих книг.

Марія Василівна наголосила на тому факті, що аграрні студії в Дублянах проводилися на високому професійному рівні, а викладачі були відомими у європейських наукових колах. У Фонді збереглося чимало наукових праць вчених Дублянського наукового осередку, які можемо побачити і прочитати. Окрім того, до Фонду стародруків надходили відомі на той час у Європі наукові видання з різних галузей, необхідних у навчальному процесі. Адміністрація закладу дбала про те, щоб студенти мали можливість ознайомитися з новими, актуальними в науковому світі, працями.

М. Павлюх розповіла про різні види наукової літератури Фонду, зокрема звернула увагу на велике значення довідкової літератури у навчальному процесі, оскільки енциклопедії та словники складалися з багатьох частин і часто замінювали посібники та підручники. Доповідачка коротко зупинилася на періодичних наукових виданнях, виокремивши головні елементи періодики та її відмінність від наукових праць, а також розповіла про те, що в історії розвитку науки були різні етапи, зокрема етап, коли певні науки досліджувалися за принципом суміжності, зокрема фізіографія не розмежовувалася на географію та фізику.

Марія Василівна ознайомила студентів із процесами роботи бібліотеки, зокрема пояснила: як збирати та підбирати наукову літературу до магістерських робіт; як користуватися картковими і електронними каталогами; як правильно цитувати у наукових роботах; що таке УДК; для чого потрібні віртуальні та тематичні виставки; для чого складають покажчики; як зареєструватися у платформі Web of scienсe та що таке наукометричні бази.

Закінчилася лекція побажаннями Марії Павлюх більше читати та звертатися до книги, оскільки книга, попри науковий прогрес і комунікації, залишається потужним джерелом пізнання історії та формування молодої особистості.