Результати голосування щодо обрання на посаду ректора

Львівського національного аграрного університету

від 25 жовтня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, у Львівському національному аграрному університеті відбулися вибори ректора.

У виборах ректора Львівського національного аграрного університету взяли участь 96,6 % виборців.

За результатами таємного голосування за кандидата на посаду ректора Львівського національного аграрного університету Снітинського Володимира Васильовича проголосувало 61,8% (790 із 1278) виборців, Липчука Василя Васильовича 19,6% (251 із 1278) виборців, Добрянського Івана Михайловича 8,1% (103 із 1278) виборців, Біттера Олександра Ароновича 4,4% (56 із 1278) виборців.Переможцем конкурсу оголошено

Снітинського Володимира Васильовича


План заходів

Кандидатури на посаду ректора ЛНАУ

Графік зустрічі кандидатів з трудовими колективами

Реєстрація спостерігачів

Списки виборців:

Львівського національного аграрного університету

Вишнянського коледжу

Чернівецького коледжу

Тлумацького коледжу

Стрийського коледжу

Івано-Франківського коледжу

Золочівського коледжу

Екологічного коледжу

Горохівського коледжу

Накази:

Наказ про конкурс на заміщення посади ректора ЛНАУ

Наказ про організацію та проведення виборів ректора ЛНАУ

Наказ про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій

Наказ про внесення змін до наказу ЛНАУ від 15.08.17р. №160

Протоколи:

 * Виборчої комісії:

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

 * Організаційного комітету:

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Витяги:

Витяг з протоколу засідання вченої ради № 1

Положення:

Про виборчу дільницю та дільничу виборчу комісію

Про виборчу комісію

Про організаційний комітет

Про порядок обрання представників з числа студентів

Про порядок обрання представників з числа штатних працівників

Про порядок організації роботи спостерігачів

Про порядок проведення виборів ректора


У Львівському національному аграрному університеті відбувається голосування за представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, та студентів всіх факультетів, що мають право брати участь у виборах ректора Львівського національного аграрного університету.
Виборні представники, що мають право брати участь у виборах ректора Львівського національного аграрного університету, обираються прямим таємним голосуванням.
На дільничну виборчу комісію покладається організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості і відкритості.


17 серпня 2017 року відбулося перше засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету. На засіданні були присутні 22 члени із 25.

На засіданні було обрано голову організаційного комітету (декана економічного факультету, в.о. професора Я.С. Янишина), заступника голови організаційного комітету (голову профспілкової організації працівників ЛНАУ, доцента Р.А. Шмига) та секретаря організаційного комітету (асистента кафедри міжнародних економічних відносин І.М. Лаврів). Також було обговорено питання про розподіл обов’язків між членами організаційного комітету та проекти положень з організації та проведення виборів ректора ЛНАУ для винесення на розгляд вченої ради ЛНАУ.


Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Львівського національного аграрного університету

 У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають учене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв - два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник України», 2000 р., №39, ст. 1656); копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України.

Телефон для довідок: 481-32-35.

Опубліковано в офіційному виданні Міністерства освіти і науки України - газета "Освіта України" #30(1530) 7 серпня 2017 року

17 серпня 2017 року відбулося перше засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету. На засіданні були присутні 22 члени із 25.

На засіданні було обрано голову організаційного комітету (декана економічного факультету, в.о. професора Я.С. Янишина), заступника голови організаційного комітету (голову профспілкової організації працівників ЛНАУ, доцента Р.А. Шмига) та секретаря організаційного комітету (асистента кафедри міжнародних економічних відносин І.М. Лаврів). Також було обговорено питання про розподіл обов’язків між членами організаційного комітету та проекти положень з організації та проведення виборів ректора ЛНАУ для винесення на розгляд вченої ради ЛНАУ.