Науково-організаційні заходи, проведені Львівським НАУ у 2016 р.

 1. Перша національна аграрна конференція «Мільйон із гектара» – 19-20 лютого 2016 р.  (стадіон «Арена Львів» спільно з Департаментом розвитку АПК ЛОДА.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку”, присвячена до 65-ої річниці від дня народження доктора економічних наук, професора П. С. Березівського – 4 березня 2016 р. (Наказ МОН, п.15, С.44)
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та бiоенергетичних систем природокористування” – 15-18 березня 2016 р. (спільно з Національним університетом біоресурсів і природокористування України) (Наказ МОН, п.26, С.46)
 4. Підсумкова конференція ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з “Геодезії” – 24 березня 2016 р., ЛНАУ.
 5. День відкритих дверей Львівського національного аграрного університету – 26 березня 2016 р.
 6. Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (до 25-річчя Незалежності України) – 4-8 квітня 2016 р. (спільно з Харківським національним технічним університетом сільського господарства  імені Петра Василенка) (Наказ МОН, п.47, С.11)
 7. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни “Агроекологія” – 5-7 квітня 2016 р.
 8. Міжнародний науковий семінар «Сигнали корів – CowSignals» для фермерів з представником голландської компанії Difco International (Нідерланди) п. Рене Кремерсом – 12 квітня 2016 р.
 9. Звітна студентська наукова конференція економічного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2015 р. – 12-14 квітня 2016 р.
 10. Звітна студентська наукова конференція факультету агротехнологій та екології ЛНАУ за результатами досліджень 2015 р. – 12-14 квітня 2016 р.
 11. Звітна студентська наукова конференція факультету механіки та енергетики ЛНАУ за результатами досліджень 2015 р. – 12-14 квітня 2016 р.
 12. Звітна студентська наукова конференція землевпорядного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2015 р. – 12-14 квітня 2016 р.
 13. Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва і архітектури ЛНАУ за результатами досліджень 2015 р. – 12-14 квітня 2016 р.
 14. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» – 12-14 квітня 2016 р.
 15. Зустріч із викладачами кафедри землеустрою та геодезії Латвійського сільсько­господар­ського університету (склад делегації: зав. каф. землеустрою та геодезії, проф. Велта Паршова, проф. Анда Янкава, проф. Вівіта Баумане, доц. Армандс Целмс, лектор Айварс Раткевіч, лектор Майя Берзіна, магістр Віта Цінтіна) – 15 квітня 2016 р. (земфакультет ЛНАУ).
 16. Науково-практичний семінар «Оптимізація податкової системи України в умовах євроінтеграції» – 19 квітня 2016 р., ЛНАУ.
 17. Круглий стіл «Сучасні інформаційні технології в освіті» – 19 квітня 2016 р.
 18. Тематичний лекторій «Освіта і наука в Дублянах другої половини ХІХ-ХХ ст.ст.», присвячений Дню книги і авторського права та 160-річчю з дня заснування ЛНАУ – 19-21 квітня 2016 р. (наукова бібліотека ЛНАУ).
 19. Форум кар’єри на економічному факультеті ЛНАУ, спільно з Львівським обласним центром зайнятості (Василь Нестерович Барилюк), ТзОВ «Шувар» (Юлія Олійник), Компанією «Польські ягоди» (Йосиф Гусак), Компанією «Агро ЛВ Лімітед» (Дмитро Мороз), Компанією Nestle, Компанією Аdecco, ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків», ТзОВ «ГАЛФРОСТ» (Анатолій Григорович Ключко), Компанією «Київстар», ТзОВ «Гульдман», «Приватбанк» (Василь Степанович Іванець) – 20 квітня 2016 р.
 20. І Міжнародна науково-практична конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» – 21-22 квітня 2016 р., м. Рівне (спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування, м. Рівне)
 21. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики” – 18 травня 2016 р. (Наказ МОН, п.148, С.24)
 22. Науковий семінар «Оптимізація податкової системи України в умовах євроінтеграції» – 19 травня 2016 р. (каф. фінансів і кредиту ЛНАУ).
 23. Круглий стіл «Нетрадиційні види сільськогосподарського виробництва: відродження та розвиток» – 20 травня 2016 р. (каф. статистики та аналізу ЛНАУ).
 24. Пізнавальна лекція на тему: «Ефективне управління часом» професора Е. Шиманської, в рамках співпраці з Варшавським Університетом Природничих Наук, для студентів 3 та 6 курсів економічного факультету спеціальності «Менеджмент» та «Економіка» – 23 травня 2016 р.
 25. V Міжнародна науково-практична щорічна Інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств». Проблематика 2016 р.: Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки – 23-27  травня  2016 р.
 26. Студентська наукова конференція «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби» – 26 травня 2016 р.
 27. ІІІ Міжнародний аграрний форум «АГРОПОРТ Захід» («AGROPORT West Lviv-2016») – 26-28 травня 2016 р., Львів (спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України і Львівською ОДА)
 28. Міжнародний науково-практичний семінар “Дні сільськогосподарської освіти і науки Франції в Україні” – 31 травня 2016 р. (спільно з Посольством Франції в Україні, ДУ “НМЦ Інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ “Агроосвіта”” МОН України та ЛНУВМтаБ ім. С.З. Гжицького)
 29. Науково-практичний семінар «20 років Конституції України: конституційний процес триває» – 29 червня 2016 р.
 30. XVIІ Міжнародний науково-практичний форум “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій” – 14-16 вересня 2016 р. (Наказ МОН, п.8, С.3)
 31. Міжнародна науково-практична конференція “Організаційно-економічний меха­нізм розвитку агропромис­лов­о­го комплексу і сільських територій” – 14-16 вересня 2016 р.
 32. Міжнародна науково-практична конференція “Науково-обґрунтовані системи виробництва продукції рослин­ництва на основі еколого стабілізу­ючих заходів та охорони ґрунто­вого покриву” – 14-16 вересня 2016 р.
 33. Міжнародна науково-практична конференція “Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій” – 14-16 вересня 2016 р.
 34. Міжнародна науково-практична конференція “Техніка та технології агропро­мислового виробництва” – 14-16 вересня 2016 р.
 35. Міжнародна науково-практична конференція “Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві” – 14-16 вересня 2016 р.
 36. Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку” – 14-16 вересня 2016 р.
 37. Міжнародний студентський науковий  форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК” – 14-16 вересня 2016 р. (Наказ МОН, п.9, С.3)
 38. Міжнародна студентська наукова конференція “Екологічна без­пека сільсько­госпо­дарського виробництва” – 14-16 вересня 2016 р.
 39. Міжнародна студентська наукова конференція “Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку” – 14-16 вересня 2016 р.
 40. Міжнародна студентська наукова конференція “Проблеми використання та охорони земельних ресурсів” – 14-16 вересня 2016 р.
 41. Міжнародна студентська наукова конференція “Економічні аспекти розвитку АПК” – 14-16 вересня 2016 р.
 42. Міжнародна студентська наукова конференція “Технічний прогрес в АПК” – 14-16 вересня 2016 р.
 43. Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми будівництва та архітектури” – 14-16 вересня 2016 р.
 44. Міжнародна студентська наукова конференція “Духовне виховання молоді та культурне відродження села” – 14-16 вересня 2016 р.
 45. VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергоефективність, ресурсоощадність і використання відновлюваних джерел енергії” – вересень 2016 р. (Наказ МОН, п.199, С.32)
 46. IX Sympozjum międzynarodowe nt. Klimat pola uprawnego “Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność” – 21-24 września 2016 r., Lublin - Zamość – Lwów (ORGANIZATORZY: Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddział PAN w Lublinie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu; Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach)
 47. Публічна лекція на тему: «Financial life». Лектор: екс-віце-президент компанії «Motorola» Керол Бейлі (Carol Bailey) – 21 вересня 2016 р. (каф. фінансів, банківської справи та страхування).
 48. Науково-духовна конференція «Життя, просвітлене Христом», присвячена 100-річчю від дня народження Патріарха УАПЦ Димитрія (Яреми) – 22 вересня 2016 р.
 49. Науковий семінар “Підвищення урожайності сільськогосподарських культур – запорука економічної безпеки України” – 22 вересня 2016 р. (спільно з Миколаївським національним аграрним університетом) (Наказ МОН, п.51, С.95)
 50. Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах інтеграції у світову економіку” – 13-14 жовтня 2016 р. (спільно з Житомирським державним технологічним університетом) (Наказ МОН, п.294, С.80)
 51. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Фінансова та соціальна інфраструктура в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України» – 22 жовтня 2016 р. (спільно з Миколаївським національним аграрним університетом) (Наказ МОН, п.302, С.81)
 52. Виїзне заняття зі студентами спеціальності «Менеджмент» на базі ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» на тему «Управління великими компаніями», яке проводили к.е.н., доцент, менеджер зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» Дмитро Васильович Мороз, працівники підприємства, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого В.М. Ковалів та доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування А.А. Верзун – 22 листопада 2016 р. (спільно з ТОВ «Агро ЛВ Лімітед»)
 53. Міжнародна науково-практична конференція “Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та само зайнятості населення” – 23 листопада 2016 р. (спільно з ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» МОН України)
 54. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання топографо-геодезичного забезпечення в землеустрої та земельному кадастрі», присвячена 70 років з дня заснування кафедри геодезії та геоінформатики – 25 листопада 2016 р.
 55. ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Фінансові та соціально-економічні системи в умовах глобалізації» – 29 листопада 2016 р., Львів (спільно з ПВНЗ «Європейський університет»)
 56. Агрофорум “Агропромислове підприємство – 2016” – 7 грудня 2016 р., Тернопіль (спільно з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, Союзом обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів  і Публічним проектом «Людина-Меценат року»).