Науково-організаційні заходи, проведені Львівським НАУ у 2017 р.

  1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція на кафедрі менеджменту ім. Є. Храпливого присвячена 66 річниці від дня народження д. е. н., професора П. С. Березівського «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», 7 березня 2017р.
  2. Науковий семінар на кафедрі права і підприємництва  «Прем’єра-спогад рукописної книги поезій Тараса Шевченка, присвячена 3-тій річниці з дня її видання», 23 березня 2017 р.
  3. Круглий стіл на кафедрі обліку та оподаткування «Формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування», 4 квітня 2017 р.
  4. Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2016 році, 4-5 квітня 2017 р.
  5. Круглий стіл кафедри економічної теорії на тему: «Фізична економія як альтернатива політекономії», 6 квітня 2017 р.
  6. Науковий семінар за участю представника фірми "Картікея-Буд" Багрійчука В. О. 11 квітня 2017 р.
  7. Підсумкова конференція ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з “Геодезії” – 11-12 квітня 2017 р., ЛНАУ.
  8. Семінар «Екологічна безпека та стале сільське господарство», секція «Розвиток органічного виробництва – запорука екологічної безпеки регіону». V міжнародний форум з підтримки фермерства. Aгропорт Agroport West Lviv 2017 – 27-29 квітня
  9. Міжнародна  науково-практична  інтернет-конференція на кафедрі економіки «Ефективність  функціонування сільськогосподарських  підприємств: VІ Проблематика 2017 р.: Сільськогосподарські підприємства України в умовах євроінтеграційних процесів», 15-19 травня 2017 р.
  10. Науково-практичний семінар на кафедрі права і підприємництва: «Економічна реформа в дзеркалі соціологічних опитувань», 16 травня 2017р.
  11. Науково-практичний семінар кафедри інформаційних технологій на тему: «Підвищення ефективності управлінських рішень в аграрних підприємствах», 16 травня 2017 р.
  12. Міжнародна науково-практична Інтернет конференція на кафедрі менеджменту ім. Є. Храпливого «Сучасні тенденції менеджменту в аграрному виробництві», 16 - 17 травня 2017 р.
  13. Всеукраїнська міжвузівська студентська науково-практична конференція на кафедрі міжнародних економічних відносин «Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку», 17 травня 2017 р.
  14. Круглий стіл кафедри економіки на тему: «Форсайт євроінтеграційних процесів в АПК України», 18 травня 2017р.
  15. Науковий семінар кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансова децентралізація місцевого самоврядування»,  18 травня 2017р.
  16. Науково-практична конференція присвячена 70-річчю створення кафедри економічної теорії «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття», 23 травня 2017 р.
  17. Круглий стіл  кафедри інформаційних технологій на тему: «Моделювання економічних процесів в умовах розвитку аграрного виробництва та села» (з нагоди 50 річчя створення кафедри інформаційних технологій), 30 травня 2017 р.
  18. Міжнародна науково-практична конференція на кафедрі міжнародних економічних відносин  «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», 30-31 травня 2017 р.
  19. Науково-практичний семінар на кафедрі права і підприємництва  «Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності», 1 червня 2017р.
  20. Науково-практичний семінар «Ефективність застосування добрив органічного походження в агроценозах ячменю ярого» Дубляни, ЛНАУ, -07.06.2017 р.
  21. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, присвячена Міжнародному Дню агрохіміка «Актуальні проблеми підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних засобів в агрофітоценозах», 07-09 червня 2017 р.
  22. Науково-практичний семінар на кафедрі права і підприємництва: «Конституція – основний Закон держави Україна», 29 червня 2017 р., м. Дубляни, Львівський НАУ.
  23. Круглий стіл на кафедрі за темою «Конкурентоспроможність економічного факультету на ринку освітніх послуг» в контексті профорієнтаційної роботи», 22 травня 2017 року
  24. XVIIІ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», присвячений пам’яті інж. Ярослава Зайшлого,  20-22 вересня 2017 р.

У рамках форуму відбулися міжнародні науково-практичні конференції:

-           Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації

- Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів

- Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій

- Техніка та технології агропромислового виробництва, присвячена 80-й річниці від дня народження професора О.Д. Семковича

- Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі, присвячена 10-річчю кафедри електротехнічних систем

- Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві

- Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку

  1. Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», 20-22 вересня 2017 р.

У рамках форуму відбулися студентські наукові конференції:

- Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва

- Сучасні агротехнології й тенденції їх розвитку

- Проблеми використання та охорони земельних ресурсів

- Економічні аспекти розвитку АПК

- Технічний прогрес в АПК

- Актуальні проблеми будівництва та архітектури

- Духовне виховання молоді та культурне відродження села

  1. Науковий міжкафедральний семінар “Несуча здатність залізобетонних балок, підсилених торкрет-залізобетоном”.  30.10. 2017 р. ЛНАУ
  2. Науково-практичний семінар кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансові аспекти пенсійної реформи», 31жовтня  2017р.
  3. Семінар «Віддалена діагностика тракторів John Deer» за участю представників фірми «Агросем» 03.11.2017 р.
  4. Науково-методичний семінар кафедри економічної теорії «Сучасні технології викладання економічної теорії», 21 листопада 2017 р.
  5. Науково-практичний семінар кафедри інформаційних технологій на тему: «Ефективні інструменти on-line технологій в сільському господарстві: український досвід», 21 листопада 2017 р.
  6. Науковий семінар «Ефективні інструменти on-line технологій в сільському господарстві: український досвід», Дубляни, 21 листопада 2017 р.
  7. Науковий міжкафедральний семінар на тему: «Наукове підґрунтя для підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій вогнезахисними речовинами». 27.11. 2017 р.
  8. День Львівського національного аграрного університету в рамках ІІ Міжнародної агропромислової виставки EuroAGRO, 30.11.2017 р.
  9. Круглий стіл “ Розробка інноваційної моделі гармонійного розвитку України в ХХІ столітті на базі будівництва екосіл в Україні на Дніпрі, Прикарпатті, Карпатах і діаспорі. 30.11.-01.12.2017р., ЛНАУ, будинок архітектора,            м. Львів.
  10. Круглий стіл “Інновації у дизайні архітектурного середовища виробничих споруд та їх комплексів ”.  06.12.2017р.
  11. Методичний семінар «Форми організації процесу навчання фахівців автомобільного транспорту: традиції та інновації» 14.12.2017 р.