Згідно зі статутом Львівський національний аграрний університет провадить самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку і виготовляє видавничу продукцію. Свої зусилля університет спрямовує на пропаганду наукового доробку вчених вузу, закріплення їх авторських прав, забезпечення студентів навчальною та навчально-методичною літературою. Науковці мають змогу публікувати результати своїх досліджень у “Віснику Львівського національного аграрного університету”, що видається в чотирьох серіях, а саме: “Агрономія”, “Економіка АПК”, “Агроінженерні дослідження”, “Архітектура та сільськогосподарське будівництво” (Архів номерів). Усі серії “Вісника” затверджені Вищою атестаційною комісією як фахові видання. Крім того, започатковано видання “Журналу агроекології і біології” та журналу “Аграрна економіка”.

Оперативно реагувати на зміни в навчальних програмах, забезпечувати студентів добротною українською навчальною книгою дозволяють навчальні посібники, практикуми, курси лекцій, видані викладачами вузу. Усі дисципліни повністю забезпечуються необхідною навчально-методичною літературою. Крім того, університет видає словники, довідники, бібліографічні покажчики.

Велика увага звертається на впровадження наукового доробку у виробництво. З цією метою видається порадник сільському господарю “Вчені Львівського національного аграрного університету – виробництву”.

З року в рік поліпшується матеріально-технічна база редакційно-видавничого відділу і друкарні, що дозволяє випускати у світ книги з привабливим дизайном, високоякісним поліграфічним виконанням.