Дисертант

Дадак Віктор Олександрович

Тема дисертації

«Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора дрібнонасіннєвих сумішей»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

26.08.2015