Дисертант

Маланчук Олександр Васильович

Тема дисертації:

«Обґрунтування параметрів технологічних систем відновлення робочих органів ґрунтообробних машин»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

04.03.2016