Дисертант

Стукалець Ігор Геннадійович

Тема дисертації:

«Сумісність ремонту головок блоків циліндрів двигунів ЯМЗ у єдиному виробничому процесі»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

17.06.2016