Дисертант

Копець Катерина Євгенівна

Тема дисертації:

«Розробка та обґрунтування параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016. 

Дата захисту

17.06.2016

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Dis.pdf)Dis.pdf   5342 Kb
Download this file (Відгук опонента 1.pdf)Відгук опонента 1.pdf   195 Kb
Download this file (Відгук опонента 2.pdf)Відгук опонента 2.pdf   5415 Kb
Download this file (Автореферат.pdf)Автореферат.pdf   1218 Kb