Інформація про дисертацію

Дисертант

Піняга Надія Орестівна

Тема дисертації

«Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

17.05.2016