У рамках Проекту LAGOS на землевпорядному факультеті Львівського НАУ відповідно до Болонського процесу розроблено нову навчальну програму за спеціальністю «Управління земельними ресурсами» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», яка затверджена ректором академіком Володимиром Снітинським.

Актуальність розробки та впровадження цієї навчальної програми є очевидною, оскільки в умовах функціонування ринку земель в Україні виникає потреба в кваліфікованих фахівцях землевпорядної галузі, які б могли вирішувати завдання щодо раціонального використання та охорони земель, використовуючи ринкові механізми управління земельними ресурсами та концепцію сталого розвитку землекористування.

Навчальний план нової магістерської програми складається з дисциплін правового, економічного та планувально-технічного спрямування. Цей план включає нові дисципліни, які раніше на землевпорядному факультеті ЛНАУ не вивчались: ринок нерухомості, примусове вилучення земель у сільських поселеннях, сталий розвиток сільських територій, консолідація земель. Термін навчання складає 1 рік (60 ECTS).

Паралельно з розробкою навої магістерської програми, викладачі землевпорядного факультету розробили новий курс «Консолідація земель» та підготували учбові матеріали з дисциплін «Економіка земельних ресурсів», «Законодавство щодо природних ресурсів», «Управління земельними ресурсами», «Консолідація земель». При написанні навчальних матеріалів використано іноземну наукову літературу та інформацію, отриману під час навчальних візитів у європейські університети.

Набір студентів на нову спеціальність планувався на 2012 рік, але в зв’язку з відсутністю відповідного дозволу Міністерства освіти нову спеціальність ввести не вдалося. Сподіваємося, що набір магістрів на спеціальність «Управління земельними ресурсами» розпочнеться в 2013 році.

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Буклет Магістр - 22.jpg)Буклет Магістр - 22.jpg   272 Kb
Download this file (Буклет Магістр - 11.jpg)Буклет Магістр - 11.jpg   406 Kb