З 28 листопада до 9 грудня на навчальній базі Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету проходили інтенсивні навчальні курси з інженерної комп’ютерної графіки для слухачів, які були скеровані на навчання Львівським обласним центром зайнятості.

Впродовж відведеного терміну навчання слухачі курсів опанували навичками дво- та тривимірного моделювання, виконали побудову низки простих та складних деталей та виробів.

Структура навчального курсу охоплювала наступні розділи:

- основні поняття і принципи роботи системи AutoCAD;

- підготовка робочого середовища;

- засоби креслення;

- засоби редагування креслень;

- нанесення розмірів на креслення;

- додаткові засоби формування креслення;

- тривимірне моделювання.

Сподіваємося, що отримані слухачами теоретичні знання та практичні навички стануть корисними в їх подальшій практичній та виробничій діяльності.

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету запрошує на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців з інженерної комп’ютерної графіки.