Це свято людей творчої праці, діяльність яких є символом духовної свободи і суспільного прогресу.

Високий рівень науково-технічного потенціалу, створення прогресивних технологій і реалізація новаторських ідей є одними з основних чинників соціально-економічного зростання держави. Без наукового працівника, науковця-педагога, який передає результати своїх досліджень допитливій молоді, країна не має майбутнього. Саме наука забезпечує зростання інтелектуального потенціалу нації, є стратегічним ресурсом, ефективне використання якого формує умови для сталого розвитку та соціальної єдності суспільства.

Розвиток аграрної науки, ефективне використання її досягнень, впровадження новітніх агротехнологій – запорука забезпечення продовольчої безпеки держави, гідного рівня життя сільського населення. Наукова діяльність є невід’ємною складовою життя нашого університету. Учені ЛНАУ мають вагомий доробок, пов'язаний з підвищенням ефективності використання земельних ресурсів, створенням прогресивних технологій вирощування польових культур, плодів та ягід, поліпшенням екологічного стану в зонах впливу сільськогосподарських підприємств на довкілля, функціонуванням тваринництва, біотехнологіями, застосуванням сучасних машин і засобів у сільськогосподарському виробництві, використанням відновлюваної енергетики, сільськогосподарським будівництвом та архітектурою, розвитком аграрних підприємств і сільських територій тощо. Наші наукові здобутки й традиції відомі далеко за межами України. Це дає нам можливість, спираючись на власний інтелектуальний потенціал, піднімати планку у визначенні завдань наукового забезпечення подальшого інноваційного розвитку аграрного сектора національної економіки.

Тож від усього серця вітаю всіх науковців – від студентів до академіків – зі святом! З нагоди Дня науки бажаю вам добра і злагоди, невичерпного оптимізму, міцного здоров’я, творчого натхнення, нових наукових звершень на благо рідної України!

Ректор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський