В рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (14-16 вересня 2016 р.), присвяченого 160-річному ювілею Львівського національного аграрного університету, на факультеті агротехнологій та екології відбулися наукові засідання на трьох секціях: «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва», «Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку» і «Духовне виховання молоді та культурне відродження села». У засіданнях взяли участь студенти Львівського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Миколаївського національного аграрного університету, Львівського інституту економіки і туризму, Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Краківського економічного університету (Польща), Старопольської вищої школи в м. Кєльце (Польща), а також Екологічного коледжу та Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва» відображає актуальні питання у сфері видобутку енергетичних природних ресурсів, а саме екологічні проблеми енергоощадження та альтернативної енергетики, що базується на ресурсах відходів харчової промисловості і сільськогосподарського виробництва. Суттєву увагу було приділено  вивченню екологічного стану ґрунтів в умовах техногенних забруднень та впливу ерозії, формуванню фітоагроценозів і їх впливу на стан ґрунтів, особливостям ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях, проблемам і перспективам застосування генетично модифікованих організмів у сучасному світі, екологічним аспектам інтенсифікації  сільськогосподарського виробництва.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Марію Томащук (5 курс ЛНАУ), Оксану Гусак (4 курс ЛНАУ), Паночко Ярину (магістрант ЛНАУ), Єлизавету Заленську (4 курс Уманського національного університету садівництва), Артура Арутюняна та Якова Архіпова (2 курс Миколаївського національного аграрного університету).

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Сучасні агротехнології та  тенденції їх розвитку» відображає актуальні питання у сфері виробництва природної продукції із застосуванням технології No-till, дослідження урожайності та якості зерна пшениці озимої, ячменю ярого, ріпаку озимого, картоплі, цукрового буряку залежно від системи обробітку ґрунту та технології вирощування; також суттєву увагу було приділено вивченню вирощування саджанців яблуні, груші, суниці, винограду, малини, порічок, чорної смородини у умовах ННДЦ Львівського національного аграрного університету.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Лілію Ружило (магістрант ЛНАУ), Ангеліну Здрок (6 курс ЛНАУ), Альону Осіїк (6 курс ЛНАУ), Анастасію Алексюк (4 курс ЛНАУ), Романа Когута (6 курс ЛНАУ).

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Духовне виховання молоді та культурне відродження села»: мова і шляхи її використання в рекламі, сучасна лексикографія університету, масова культура та її вплив на формування сучасної української молоді, культура та звичаї українського села, політична соціалізація студентської молоді, ефективні рекламні прийоми на ринку будівельних послуг, конфлікти в студентському середовищі, ґендерні стереотипи в сучасному суспільстві, тенденції розвитку сакральної архітектури.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Мар’яну Люту (4 курс ЛНАУ), Ольгу Стеблій (2 курс ЛНАУ), Іванну Біденко (2 курс ЛНАУ), Григорія Тіткова (2 курсу ЛНАУ), Дмитра Янюка (2 курсу ЛНАУ).