21 вересня 2017 року на факультеті агротехнологій та екології в рамках XVIІI Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», присвяченого пам’яті інженера Ярослава Зайшлого, відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів».

Учасниками конференції були представники Варшавського університету природничих наук (Міхал Автонюк, доктор інженерії); Університету Ллейди, Іспанія (Себастіа Камаранта Арбос, аспірант); Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ (Г.С. Коник, д.с.-г.н., Р.В. Ільчук, д.с.-г.н., О.В. Вавринович, к.с.-г.н., Ю.М. Оліфір); Національного університету «Львівська політехніка» (М.С. Мальований, д.т.н.); Національного лісотехнічного університету України (Л.І. Копій, д.с.-г.н.); Івано-Франківського коледжу ЛНАУ (Б.А. Костюк, к.с.-г.н.); Золочівського коледжу ЛНАУ (М.В. Павлюк, к.с.-г.н.); Уманського національного університету садівництва (Т.М. Пушкарьова, к.с.-г.н.); Львівського екологічного коледжу ЛНАУ (М.В. Мороз); викладачі, аспіранти, студенти факультету агротехнологій та екології ЛНАУ; ветерани кафедр факультету (випускник агрономічного факультету 1962 р., к.с.-г.н. А.М. Лисишин; випускник агрономічного факультету 1953 р., д.с.-г.н., академік В.Г. Влох; випускник агрономічного факультету 1991 р. Проць Р.Р. та багато інших).

Доповіді конференції характеризувалися різноплановим спрямуванням, переважна більшість їх була присвячена технологічним та екологічним аспектам виробництва продукції рослинництва та овочівництва.

Конференція засвідчила, що вчені факультету плідно працюють над розробкою й впровадженням науково обґрунтованих систем землеробства та науково-теоретичних основ біологічного рослинництва з метою збільшення виробництва й підвищення якості вирощеної продукції, підвищення родючості ґрунту та збереження екологічної рівноваги довкілля. Крім цього, на конференції активно обговорювалися питання розробки практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва.

З уваги на теоретичну і прикладну значимість застосування науково обґрунтованих систем виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів конференція факультету прийняла відповідну ухвалу.