(спеціалізація – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання)


№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Іноземна мова

5

150

60

екзамен

1,2

46

2

Історія України

4

120

42

екзамен

1

55

3

Вища математика

8

240

120

екзамен

1,2

54

4

Нарисна геометрія та комп.граф.

15

450

176

екзамен

1,2,3

37

5

Фізика

8

240

104

 

1,2

31

6

Хімія

4

120

48

залік

2

19

7

Технологія виробництва  продукції тваринництва

4

120

48

залік

2

14

8

Комп’ютери та комп’ютерні технології

13

390

176

екзамен

1,2,3

38

9

Електротехніка і електропривод

8

240

104

залік, екзамен

4,5

34

10

Матеріалознавство і ТКМ

11

330

148

екзамен

3,4

37

11

ММК

8

240

104

екзамен

3,4

31

12

Теоретична механіка

7

210

88

екзамен, залік

3,4

31

13

Теорія механізмів та машин

5

150

64

екзамен

4

37

14

ВСТВ

5

150

64

екзамен

4

37

15

Укр. мова за проф. спрям.

4

120

42

залік

3

55

16

Основи автоматизації проектування машин

4

120

64

залік

4

37

17

Гідравліка та гідропневмопривод

5

150

56

екзамен

5

33

18

Теплотехніка та використ. теплоти

4

120

64

екзамен

6

33

19

Деталі машин

9

270

120

екзамен

5,6

37

20

Технологічні основи машинобудування

5

150

56

екзамен

5

37

21

Автоматика та мікропроц. техніка

4

120

64

екзамен

6

38

22

Металорізальні верстати і їх спорядження

4

120

56

екзамен

5

37

23

Філософія

4

120

42

екзамен

7

17

24

Ремонт машин та обладнання

4

120

48

екзамен

8

39

25

Програмування обл. з ЧПУ

4

120

42

екзамен

7

37

26

САПР

4

120

60

залік

8

39

27

БЖД та охорона праці

5

150

70

екзамен

7

32

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Друга іноземна мова

4

120

60

залік

1,2

46

2

Відновлювальні джерела енергії

4

120

48

залік

7

33

Інженерний менеджмент

 

 

 

 

 

6

КВП

 

 

 

 

 

37

3

Іноземна мова

4

120

56

залік

7

13

4

Правознавство

3

90

36

екзамен

8

14

Соціологія та політологія

 

 

 

 

 

 

Психологія

 

 

 

 

 

 

Економічна теорія

 

 

 

 

 

 

Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

Статистична обробка даних

 

 

 

 

 

 

5

Дорожні та меліоративні машини

11

330

152

екзамен

5,6

36

6

Трактори і автомобілі

4

120

48

екзамен

6

35

7

Будівельні машини

7

210

78

екзамен

7,8

36

8

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

5

150

70

екзамен

7

37

9

Експлуатація та обслуговування ПТБДММО

4

120

60

екзамен

8

39

10

Технологія і організація виконання будівельних і дорожніх  робіт

4

120

48

залік

8

53

11
Психологія 4
120
42 залік 7
17
12
Соціологія 4
120
42
залік 7
17

3.Практична підготовка

1

Комп’ютерна графіка

4,5

90

 

 

2

37

2

Навчальна в майстернях

4,5

90

 

 

2

37

3

Навчальна в майстернях

4,5

90

 

 

4

37

4

Керування спец. технікою

4,5

90

 

 

4

37

5

Виробнича в підприємствах

9

180

 

 

6

37

4.Курсові роботи, проекти

1

КР Теорія механізмів та машин

1

30

 

 

4

37

2

КР ВСТВ

1

30

 

 

4

37

3

КП Деталі машин

2

60

 

 

6

37

4

КП Дорожні та меліоративні машини

2

60

 

 

7

36

5

КР Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

1

30

 

 

7

37

6

КР Експлуатація та обслуговування ПТБДММО

1

30

 

 

8

39

5.Атестація випускників

1

Державний іспит

3

90

 

 

8

 

2

Дипломна робота

9

270

 

 

8