№ п/п

 

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Надійність машин і систем

4

120

42

іспит

1

39

2

Використання гідропневмоприводів  в с.г. техніці

5

150

42

іспит

1

33

3

Сертифікація та управління якістю у с.-г. виробництві

4

120

42

іспит

1

38

4

Теорія і технологія наукових досліджень

4

120

48

іспит

2

39

5

Проектування технологічних ліній в агропродовольчому виробництві

4

120

48

іспит

2

39

6

Логістика

4

120

64

іспит

2

35

7

Управління проектами

4

120

64

іспит

2

32

8

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

64

іспит

2

32

9

Семінар з випускної роботи (факультатив

4

120

32

залік

2

39

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Педагогіка

4

120

42

залік

1

17

Інтелектуальна власність

4

120

42

залік

1

22

Біотехнології

4

120

42

залік

1

14

спеціалізація Механізація сільського господарства

1

Моделювання та оптимізація процесів і обладнання АПВ

4

120

42

іспит

1

38,39

2

Робототехніка виробничих процесів агропродовольчого виробництва

4

120

42

іспит

1

38

3

Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень

4

120

48

залік

2

39

спеціалізація Технічний сервіс

1

Проектування технологічних процесів технічного сервісу та ремонтного виробництва

4

120

42

іспит

1

39

2

Комп’ютерна та дистанційна діагностика с.г. Техніки

4

120

42

іспит

1

35

3

Метрологічне забезпечення вимірювань з використанням електроніки

4

120

48

залік

2

38

спеціалізація Мехатронні системи в техніці АПК

1

Мехатроніка автомобілів і сільськогосподарських машин

4

120

42

іспит

1

35

2

Мікрокомп’ютери в сільському виробництві

4

120

42

іспит

1

38

3

Експлуатація мехатронних систем

4

120

48

залік

2

35

3. Практична підготовка

1

Виробнича

6

180

 

 

2

39

4. Курсові роботи проекти

1

КР Використання гідропневмоприводів  в с.г. техніці

1

30

 

 

2

33

2

КР Моделювання та оптимізація процесів і обладнання АПВ

1

30

 

 

1

38,39

КР Проектування технологічних процесів технічного сервісу та ремонтного виробництва

1

30

 

 

1

39

КР Мехатроніка автомобілів і сільськогосподарських машин

1

30

 

 

1

35

3

КР Проектування технологічних ліній в агропродовольчому виробництві

1

30

 

 

2

39

4

КР Управління проектами

 

1

30

 

 

2

32