з/п

Назва навчальної дисципліни

К-сть креди-тів ЄКТС

Кількість годин

Форма кон-тролю

Се-местр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі ауди-торних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов’язкові навчальні дисципліни


Іноземна мова

14

180

88

Залік

1,2

46


Історія України

4

120

42

Екзамен

1

55


Вища математика

10

300

120

Екзамен

1,2

54


Фізика

8

240

134

Екзамен

1,2

31


Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

12

240

188

Екзамен

1,2,3

37


Економічна теорія

4

120

90

Екзамен

1,2

21


Комп’ютерні технології з основами програмування

8

270

112

Залік, залік, екзамен

1,2,3

38


Хімія

4

120

48

Екзамен

2

19

2. Вибіркові навчальні дисципліни


Друга іноземна мова

6

60

32

-

2

46

10.

Технології агр. в-ва

6

120

64

Залік

2

12,14

3.Практична підготовка

11.

Фізичне виховання (факультатив)

8

90

28

 

1

44

12.

Навчальна з компютерної графіки (2 т.)

3

90

 

 

2

37

13.

Навчальнав майстернях (2 т.)

3

90

 

 

2

37

14.

Фізичне виховання (факультатив)

8

90

 

Залік

2

44

4.Курсові роботи, проекти

5.Атестація випускників