з/п

Назва навчальної дисципліни

К-сть кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1.

Історія України

4.0

120

56

Екзамен

1

55

2.

Економічна теорія

4.0

120

56

Екзамен

1

21

3.

Математика

12.0

360

150

Екзамен

1,2

54

4.

Фізика

8.0

240

120

Екзамен

1.2

31

5.

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

18.0

540

264

Екзамен

1,2,3

37

6.

Іноземна мова (осн)

14.0

420

148

Д.зал.(1-4),

Екзамен (5)

1,2,3,4,5

46

7.

Хімія

4.0

120

64

Екзамен

2

19

8.

Філософія

4.0

120

56

Екзамен

df

17

9.

Екологія та захист навколишнього середовища

4.0

120

56

Екзамен


 

10.

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4.0

120

56

Екзамен


32

11.

Правознавство

4.0

120

60

Залік


211

12.

Комп. технології з основами програмування

8.0

240

120

Залік

Екзамен

1,2

38

13.

Матеріалознавство

8.0

240

112

Залік

Екзамен

2,3

37

14.

Інженерна механіка (теор. механіка та ММК)

13.0

390

196

Екзамен

Екзамен

3,4

31

15.

Взаємозам., стандартизація

6.0

180

80

Екзамен

4

37

16.

Теорія механізмів і машин

5.0

150

80

Екзамен

4

37

17.

Основи автоматизації проектування машин

6.0

180

80

Екзамен

4

37

18.

Електротехніка і електропривод

5.0

150

70

Екзамен

5

34

19.

Технологічні основи машинобудування

6.0

180

84

Екзамен

5

37

20.

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

4.0

120

56

Екзамен

5

33

21.

Деталі машин

8.0

240

120

Залік

Екзамен

5,6

37

22.

Теплотехніка

4.0

120

64

Екзамен

6

33

23.

Металорізальні верстати і їх спорядження

5.0

150

80

Екзамен

6

37

24.

Програмування обл. з ЧПУ

4.0

120

56

Екзамен

7

37

25.

Технології та обл-ня зварювання металів і пластмас

4.0

120

56

Екзамен

7

37

26.

Ремонт машин і обладнання

6.0

180

96

Екзамен

8

39

2. Вибіркові навчальні дисципліни

27.

Технології вир-ва, переробки та зберігання с.-г. продукції

4.0

120

56

Екзамен

3

12,14

28.

2-га іноземна мова (англ., нім., франц., ісп., пол.)

6.0

180

92

Залік

4

46

29.

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

4.0

120

64

Залік

6

 

30.

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2

4.0

120

56

Залік

7

 

31.

Мехатроніка

4.0

120

60

Залік

8

35

32.

Процеси та апарати харчових виробництв

11.0

330

166

Екзамен

Екзамен

5,6

37

33.

Машини  і обладнання переробної галузі

5.0

150

80

Залік

6

37

34.

Підйом-транс. і склад обл. ПП

4.0

120

56

Екзамен

7

37

35.

Автоматика та мікропроцесорна техніка

6.0

180

96

Екзамен

8

38

36.

Експлуатація та обслуговування ПП

6.0

180

96

Екзамен

8

39

37.
Будівельні, дорожні, меліоративні машини
6.0
180
96
Екзамен
6
36

3.Практична підготовка

38.

Фізична культура

8.0

240

120

Залік

Залік

2,4

44

39.

Підготовка водіїв

12.0

360

180

Екзамен

6

35

40.

Навчальна з комп'ютерної графіки

3

90

 

 

2

37

 

Закордонна навч.-ознайомча з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

41.

Навчальна з обробки металів

3

90

 

 

2

36,37

 

Закордонна навч.-ознайомча з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

42.

Технологічна із керування спецтехнікою

4.5

135

 

 

4

36,37

 

Закордонна навч.-ознайомча з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

43.

Технологічна заводська

4.5

135

 

 

4

37

 

Закордонна навч.-ознайомча з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

44.

Виробнича зі спеціалізації

9

270

 

 

6

34

4.Курсові роботи, проекти

45.

КР Теорія механізмів та машин

1.0

30

 

 

4

37

46.

КП Деталі машин

2.0

60

 

 

6

37

47.

КП Процеси та апарати харчових виробництв

2.0

60

 

 

6

37

48.

КР Підйом-транс. і склад обл. ПП

1.0

30

 

 

7

37

49.
КП Будівельні, дорожні, меліоративні машини 2.0
60


6
36

5.Атестація випускників

48.

Кваліфікаційний іспит

4

120

 

 

 

 

49.