Задоволення зростаючих потреб у високоякісній сільськогосподарській продукції потребує збільшення її виробництва, в тому числі і виробництва рослинних жирів.
За програмою наукових досліджень Львівського національного аграрного університету розроблено технологічну схему і комплекс обладнання для отримання в переробних цехах сільськогосподарських підприємств олії з насіння льону, ріпаку, редьки, гірчиці, рижію та розторопші. Розробка також може бути корисною для науково-дослідних установ і навчальних закладів.
Розроблений комплекс обладнання для отримання олії в переробних цехах сільськогосподарських підприємств представлений плющилкою насіння олійних культур, шнековим пресом, відстійником олії і ручним закупорювальним пристроєм.

Продуктивність плющилки насіння становить 50 кг/год. Її особливості – широкий діапазон технологічних регулювань, зменшення затрат на технологічне обслуговування, низька енергомісткість (10 Вт·год/кг).Прес у режимі одноразового відтискання переробляє за годину 50 кг насіння, а при багаторазовому відтисканні його продуктивність зменшується відповідно до кратності відтискання.
Розроблений відстійник олії виконаний у вигляді 20-ти літрового контейнера, на боковій циліндричній поверхні якого вмонтований кран зливу очищеної олії та оглядове вікно процесу відстоювання.
Для закупорювання олії, розлитої у пляшки, створено ручний закупорювальний пристрій, що відповідає нормативним вимогам до герметизації пляшок.
Апробація розробленого комплексу обладнання у програмі наукових досліджень Львівського національного аграрного університету свідчить, що використання такого комплексу дозволить отримувати в умовах переробних цехів сільськогосподарських підприємств високоякісну олію і макуху для харчових та кормових цілей, для потреб медицини й різних галузей промисловості, забезпечуючи високий прибуток від реалізації продукції переробки.
Авторська група Р.С Шевчук, д. с.-г. н. Російської Федерації, доцент кафедри тракторів і автомобілів; В.О. Василькевич, асистент кафедри сільськогосподарських машин; В.В. Шевчук, к.т.н., асистент кафедри тракторів і автомобілів; В.В. Том’юк, к.т.н., в.о. доцента кафедри тракторів і автомобілів.