Наукова робота є тим напрямом діяльності студентів, в основі якого лежить популяризація наукових досліджень, вираження інтересів та захисту прав студентської молоді, сприяння  реалізації їх наукового потенціалу, оволодіння обраною професією та всебічному розвитку. Займатися студентською науковою роботою у стінах нашого закладу цікаво і престижно, особливо коли студенти-науковці завжди відзначені з-поміж студентського активу як на рівні факультету, так  і на рівні навчального закладу, досягнення яких вони примножують власними науковими дослідженнями.

Так, багатим на наукові здобутки для Львівського національного аграрного університету виявився 2016–2017 н.р. Під час чергового засідання Вченої ради університету, яке пройшло 14 червня 2017 р., підводилися підсумки конкурсів «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету 2017» та «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету 2017» із нагородженням їх переможців.

Переможців конкурсів привітав з науковими здобутками ректор університету, академік НААНУ Володимир Васильович Снітинський, який відзначив високий рівень студентської наукової роботи в Львівському національному аграрному університеті. Протягом поточного навчального року студенти нашого навчального закладу здобули 25 призових місць у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади і 17 призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016–2017 н.р.

Так, за результатами конкурсу «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету 2017» були відзначені:

Дипломом I ступеня

Ярина Михайлівна Овсяник, студентка гр. Оп-61, а науковому керівнику к.е.н., в.о.професора кафедри міжнародних економічних відносин Ярославу Степановичу Янишину оголошено подяку;

Дипломом II ступеня

Анжела Василівна Маслій, студентка гр. Фін-61, а її наукового керівника к.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Андрія Андрійовича Верзуна нагороджено подякою;

Дипломом II ступеня

Іван Ярославович Марусяк, студент гр. Зв-61, а науковий керівник старший викладач кафедри геодезії та геоінформатики Анатолій Йосипович Віват відзначений подякою;

Дипломом III ступеня

Віктор Васильович Кулявець, студент гр. Мо-21, а його науковому керівнику к.е.н., доценту кафедри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого Лілії Йосипівні Войничій оголошено подяку;

Дипломом III ступеня

Оксана Володимирівна Гусак, студентка гр. Еко-44, а її наукового керівника д.б.н., в.о. професора кафедри екології Ігора Ярославовича Капруся відзначено подякою;

Грамотами

Ольга Олександрівна Ковач, студентка гр. Аг-31, а її науковому керівнику к.с.-г.н., в.о. професора кафедри генетики, селекції та захисту рослин Петру Даниловичу Завірюсі оголошено подяку;

Оксана Іванівна Грига, студентка гр. Арх-61, науковому керівнику к.філол.н., доценту кафедри дизайну архітектурного середовища  Романні  Василівні Кюнцлі висловлено подяку;

Володимир Віталійович Білозір, студент гр. Буд-41, також висловлено подяку його науковому керівнику к.т.н., доценту кафедри будівельних конструкцій Роману Андрійовичу Шмигу;

Іван Іванович Яцканич, студент гр. М-41, науковому керівнику к.т.н., доценту кафедри управління проектами та безпеки виробництва Анатолію Миколайовичу Тригубі оголошено подяку.

Конкурс «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету 2017» проходить у нашому університеті 8 рік поспіль. Під час проведення Конкурсу були визначені кращі студентські наукові гуртки всіх факультетів аграрного університету.

За його результатами нагороджено:

Дипломом I ступеня

Студентський науковий гурток «Геодезія» кафедри геодезії та геоінформатики землевпорядного факультету, керівник гуртка – старший викладач  Анатолій Йосипович Віват;

Дипломами II ступеня

Студентський науковий гурток «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри фінансів, банківської справи та страхування  економічного факультету, керівник гуртка – к.е.н., в.о. доцента Оксана Григорівна Агрес;

Студентський науковий гурток «Міжнародні економічні відносини: проблеми та особливості розвитку» кафедри міжнародних економічних відносин  економічного факультету, керівник гуртка – асистент  Ірина Михайлівна Лаврів;

Дипломами III ступеня

Студентський науковий гурток «Агроелектрик» кафедри електротехнічних систем  факультету механіки та енергетики, керівник гуртка – старший викладач Андрій Фердинандович Герман;

Студентський науковий гурток «Екологія» кафедри екології факультету агротехнологій та екології, керівник гуртка – к.б.н., старший викладач  Марта Ярославівна Онисковець;

Студентський науковий гурток «Проектування систем аграрного виробництва» кафедри управління проектами та безпеки виробництва факультету механіки та енергетики, керівник гуртка – к.т..н., асистент  Леонід Леонідович Сидорчук;

Грамотою

Студентський науковий гурток «Плекання рідної мови» кафедри українознавства факультету будівництва та архітектури, керівник гуртка – к.філол.н., доцент  Олена Володимирівна Дерпак.

Всім керівникам студентських наукових гуртків-учасників Конкурсу висловлено щирі слова вдячності у нелегкій праці – формуванні наукової еліти у нашому навчальному закладі, а також за його межами.

Ми щиро вітаємо наших переможців із отриманими відзнаками. Пам’ятайте, вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен. Ми пишаємося Вами, бо ви є зразком для наслідування. Нехай Ваш високий науковий потенціал слугує міцним фундаментом для вирішення актуальних проблем сучасності. Подальших наукових здобутків, творчого натхнення та невичерпної енергії для нових досягнень.