30 серпня 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якій було розглянуті питання про напрями розвитку ЛНАУ та основні завдання колективу університету у 2016–2017 навчальному році.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора професора В.М. Боярчука, проректора з наукової роботи професора І.Б. Яціва, проректора з АСП доцента Т.Г. Щура, директора ІПН професора С.М. Онисько, деканів факультетів професорів П.Д. Завірюхи, С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня та Я.С. Янишина, Вчена рада відзначила, що факультети та університет в цілому готовий до нового навчального року. З основних напрямів діяльності університету та факультетів сформовано перспективні плани діяльності на 2016–2017 навчальний рік.

Рівень навчально-методичного забезпечення та матеріально-технічної бази університету та структурних підрозділів достатній для успішного навчання студентів, а також всіх інших видів діяльності ВНЗ. Разом з тим, є ряд питань, які необхідно вирішити як в університеті в цілому, так і на рівні підрозділів для подальшого вдосконалення і підвищення якості роботи університету, зокрема успішної підготовки висококваліфікованих фахівців.

З метою покращення якості навчання та практичної підготовки студентів у новому навчальному році було ухвалено ряд заходів. Так, було визнано за необхідне забезпечити проведення навчальних занять в обсязі не менше 10% професіоналами-практиками, створити ряд нових навчально-наукових лабораторій, завершити розробку комплексів методичного забезпечення та видання навчальної літератури для нових дисциплін, довести до існуючих державних вимог кадрове забезпечення підготовки фахівців усіх освітніх ступенів та спеціальностей. Ухвалено також провести ліцензування ряду нових спеціальностей на ОС «Бакалавр» та «Магістр» та збільшити ліцензований обсяг на ОС «Магістр».

Важливе значення Вчена рада надала посиленню наукової роботи науково-педагогічного колективу та студентства і висвітленню її результатів у наукових публікаціях, а також організації якісної підготовки докторів філософії з ряду спеціальностей.

Вчена рада прийняла ряд рішень щодо посилення профорієнтаційної роботи і забезпечення прийому студентів у 2017 році.

Вчена рада приділила значну увагу питанням укріплення і ремонту матеріальної бази університету, економії електроенергії та енергоносіїв, підвищенню ефективності використання тепла.

Було ухвалено також рішення щодо зміни напряму розвитку Навчально-наукового центру університету у напрямку підвищення продуктивності різних галузей господарства та укріплення ролі ННЦ у практичній підготовці студентів.

В цілому Вчена рада ухвалила вважати готовність університету до нового 2016–2017 навчального року задовільною.