13 жовтня 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якому розглянули питання «Про стан і перспективи розвитку навчально-методичної роботи в університеті у 2016/2017 навчальному році».

Вчена рада відзначила, що колектив університету продовжує вдосконалювати форми навчально-методичної роботи, вдосконалює навчальний процес і практичну підготовку студентів, видає методичну літературу, в основному сформовані навчально-методичні комплекси нових дисциплін. Значно покращилася доступність навчально-методичних матеріалів для студентів, в тому числі шляхом їх оприлюднення на сайті університету.

Водночас, лишається актуальним завдання подальшого підвищення якості навчання, посилення навчально-методичного рівня викладання, розробки структурно-логічних схем нових дисциплін. Визнано за необхідне завершити розробку освітніх програм для усіх спеціальностей ОС «Бакалавр» і «Магістр» та навчально-методичних комплексів всіх нових дисциплін. Вчена рада ухвалила також ряд заходів щодо посилення контролю за якістю та своєчасністю методичних розробок, а також напрями впровадження в університеті системи «Антиплагіат».

У виступах і обговоренні взяли участь ректор університету, академік НААНУ професор В.В. Снітинський, перший проректор професор В.М. Боярчук, декани факультетів університету професори П.Д. Завірюха, С.Й.Ковалишин, А.В. Мазурак, М.Г. Ступень, Я.С. Янишин.

Окрім того, Вчена рада розглянула ряд інших питань. Було затверджено теми дисертаційних робіт докторів наук та докторів філософії, проведено вибори керівників ряду структурних підрозділів університету, розглянуто справи щодо підтримки кандидатур на заміщення вакантних посад членів-кореспондентів та дійсних членів Національної академії аграрних наук України, а також ряд інших питань.