Згідно з графіком навчального процесу 25-27 січня 2016 року на факультеті механіки та енергетики відбулися захисти випускових дипломних робіт студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальностей: «Механізація сільського господарства», «Енергетика сільськогосподарського виробництва», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Автомобілі та автомобільне господарство».

Тематика даних робіт була спрямована на вирішення технічних, організаційних та технологічних питань, що стосувались удосконалення процесів і технологій в механізації рільництва і тваринництва, ремонтного виробництва сільськогосподарської техніки, ефективності енергозабезпечення сільськогосподарських об’єктів, ширшого використання відновлюваних джерел енергії, дослідження та обґрунтування параметрів окремих елементів дорожніх і будівельних машин, розробки машин для переробки окремих видів сільськогосподарської продукції, оптимізації режимів та параметрів роботи складових автомобілів, їх ефективнішого використання в автотранспортних підприємствах.

Екзаменаційні комісії засвідчили достатній рівень виконання випускових дипломних робіт. На їх думку, кращими за рівнем виконання та представлення результатів дослідження були роботи студентів:

Й.В. Гусака (керівник проф. С.Й. Ковалишин), В.І. Петровського (керівник доцент В.Т. Дмитрів), С.О. Крупича (керівник доц. В.О. Тимочко) – спеціальність «Механізація сільського господарства»;

В.І. Керницького (керівник проф. О.С. Калахан), Т.П. Ковалика (керівник проф. В.М. Боярчук), А.А. Токмини (керівник доц. С.В. Сиротюк)  – спеціальність «Енергетика сільськогосподарського виробництва»;

Т.Ю. Ковальчука (керівник доцент П.С. Коруняк), І.І. Хімача (керівник доцент В.В. Янків), А.Є. Чижа (керівник в.о. доцента О.П. Швець) – спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв»;

А.В. Гарнаги (керівник: доц. Д.В. Кузенко), В.М. Лавріва (керівник доцент В.В. Янків) – спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні меліоративні машини і обладнання».

Вітаємо всіх студентів-магістрів із успішним захистом і бажаємо подальших успіхів!