Список членів вченої ради  ЛНАУ

затверджений наказом ректора №123 від 09.10.2013 із змінами і доповненнями, станом на 1 січня 2016 р.

  1. Снітинський В.В. – голова вченої ради, ректор ЛНАУ, д.б.н., проф, академік НААНУ
  2. Боярчук В.М. – заступник голови вченої ради,  перший проректор, к.т.н., проф.
  3. Різель С.А. – секретар вченої ради, к..б.н., доц.
  4. Корчинський І.О., проректор з адміністративно-соціальних питань, к.е.н., доц.
  5. Козлова Г.І., головний бухгалтер
  6. Онисько С.М., директор ННІ з заочної та післядипломної освіти,  к.е.н., проф.
  7. Яців І.Б., проректор з наукової роботи, д.е.н., доц.
  8. Ковалишин С.Й., декан факультету механіки і енергетики, к.т.н., доц.
  9. Лопушняк В.І., декан факультету агротехнологій і екології, д.с.-г.н., проф.
  10. Мазурак А.В., декан факультету будівництва і архітектури,
  11. Ступень М.Г., декан землевпорядного факультету, д.е.н., проф.
  12. Янишин Я.С., декан економічного факультету,  к.е.н., доц.
  13. Микула О.Я., начальник навчальної частини,  к.е.н., доц.
  14. Бальковський В.В., зав.кафедри, к.с.-г.н., проф.
  15. Влох В.Г., професор кафедри, д.с.-г.н., проф.
  16. Губені Ю.Е., зав.кафедри, д.е.н., проф.
  17. Гулько Б.І., зав.кафедри, к.с.-г.н., доц.
  18. Дмитрів В.Т., зав.кафедри, к.т.н., доц.
  19. Добрянський І.М., зав.кафедри, д.т.н., проф.
  20. Добровольська С.Р., зав.кафедри
  21. Железняк А.М., зав.кафедри, к.е.н., доц.
  22. Завірюха П.Д., зав.кафедри, к.с.-г.н., проф.
  23. Качмар О.В., керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів
  24. Калахан О.С., професор кафедри, д.т.н., проф.
  25. Ковалів В.М., зав кафедри, к.е.н., доц.
  26. Ковальчик Ю.І., зав.кафедри, д.ф.-м.н., проф.
  27. Когут М.С., зав.кафедри, д.т.н., проф.
  28. Колодій П.П., зав.кафедри, к.е.н., доц.
  29. Костирко І.Г., зав.кафедри, д.е.н., проф.
  30. Крупич О.М., зав.кафедри, к.т.н., доц.
  31. Куза А.М., зав.кафедри
  32. Кузьмінський Р.Д., зав.кафедри, д.т.н., доц.
  33. Липчук В.В., зав.кафедри, д.е.н., проф.
  34. Лихочвор В.В., зав.кафедри, д.с.-г.н., проф., ч.-кор. НААНУ
  35. Мягкота С.В., зав.кафедри, д.ф.-м.н., проф.
  36. Наконечний Р.А., зав.кафедри, к.ф.н., доц.
  37. Пинда Л.А., директор Наукової бібліотеки, к.і.н., доц.
  38. Савчак Н.С., зав.кафедри, к.т.н., доц.
  39. Сохнич А.Я., зав.кафедри, д.е.н., проф.
  40. Степанюк А.В., зав.кафедри, к.арх., доц.
  41. Стойко Н.Є., зав.кафедри, к.е.н., доц.
  42. Східницька Г.В., голова ради молодих вчених, к.е.н., доц.
  43. Тимочко В.О., зав.кафедри, к.т.н., доц.
  44. Черевко Г.В., зав.кафедри, д.е.н., проф.
  45. Хірівський П.Р., зав.кафедри, к.б.н., доц.
  46. Шандор А.А., зав.кафедри
  47. Шмиг Р.А., голова профкому співробітників, к.т.н., доц.
  48. Шувар І.А., професор кафедри, д.с.-г.н., проф.
  49. Голіян О.Л., голова студентської самоврядної організації «Основа»
  50. Андрушків О.Я., голова ПК студентів
  51. Киницька М.С., студентський декан факультету агротехнологій та екології
  52. Хамець С.І., студентський декан факультету механіки та енергетики
  53. Кріцький А.І., студентський декан факультету будівництва та архітектури
  54. Циганенко Ж.А., студентський декан землевпорядного факультету
  55. Дорош М.М., студентський декан економічного факультету
  Attachments:
  File Опис File size
  Download this file (план вченої ради 15_16.doc)план вченої ради 15_16.doc   61 Kb
  Download this file (ПоложенняВР_ЛНАУ_сайт.doc)ПоложенняВР_ЛНАУ_сайт.doc   47 Kb