Засідання приймальної комісії університету від 17.08.2016 р.

Присутні:

В.о. ректора університету – ЯЦІВ І.Б., в.о. професора, проректор з наукової роботи ;

Відповідальний секретар приймальної комісії – ГРИЦИНА О.В., доцент;

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії – БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., доцент.

Члени приймальної комісії:

БОЯРЧУК В. М.– професор, перший проректор, заступник голови приймальної комісії;

МИКУЛА О.Я. – доцент, начальник навчальної частини;

ОНИСЬКО С. М. – професор, в.о. директора навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти;

КОВАЛИШИН С. Й. – в.о. професора, декан факультету механіки та енергетики;

МАЗУРАК А.В. – доцент, декан факультету будівництва та архітектури;

СТУПЕНЬ М. Г. – професор, декан землевпорядного факультету;

ЯНИШИН Я.С. – в.о. професора, декан економічного факультету;

БУЧКО А.М. – доцент, кафедри екології та біології;

ПАВЛЮК М.В. – директор Золочівського коледжу ЛНАУ;

ШМИГ Р.А. – доцент, голова профспілкового комітету ЛНАУ;

ГОЛІЯН О.Л. – студентка гр..Фін-61, студентський мер м. Львова ;

АНДРУШКІВ О.Я. – асистент кафедри технологій та організацій будівництва, голова профкому студентів та аспірантів.

Порядок денний:

1. Розгляд заяви Максимківа О. С..

2. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування заочної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» набору 2016 – 2017 навчального року.

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування заочної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за результатами фахових вступних випробувань на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» набору 2016 – 2017 навчального року.


1. Розгляд заяви Максимківа О. С..

С Л У Х А Л И: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Грицина О.В. ознайомила членів приймальної комісії щодо поступлення заяви Максимківа Олега Степановича та її змістом, який просить зарахувати його на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», оскільки він навчався у двох ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету.

В обговоренні взяли участь: перший проректор, професор Боярчук В.М. , декани факультетів: професор Ступень М.Г., в.о.професора Ковалишин С.Й., доцент Мазурак А.В., в.о. професора Янишин Я.С. .

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Максимківа Олега Степановича на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (заява додається).

2. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування заочної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» набору 2016 – 2017 навчального року .

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Грицина О.В. доповіла про результатами конкурсу сертифікатів незалежного оцінювання якості освіти та зарахування на місця держбюджетного фінансування заочної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» набору 2016 – 2017 навчального року .

Згідно Правил прийому до Львівського національного аграрного університету та Умов прийому до вищих навчальних закладів зарахування проводиться за умови подання вступниками оригіналів документів про освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з дня оголошення результатів конкурсу.

Грицина О.В. зазначила, що після оголошення рейтингу вступникам, яким були надані рекомендації потрібно було подати оригінали документів до 18.00 години 17 серпня 2016 року.

В обговоренні взяли участь: перший проректор, професор Боярчук В.М., декани факультетів: професор Ступень М.Г., в.о професора Ковалишин С.Й., доцент Мазурак А.В., в.о. професора Янишин Я.С..

Таким чином станом на 18.00 годину 17 серпня 2016 року в результаті проведеного рейтингу сертифікатів рекомендовано до зарахування 15 вступників на місця держбюджетного фінансування заочної форми навчання за спеціальностями:

"Менеджмент" – 2 чол.;

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – 2 чол.;

"Агрономія" – 3 чол.;

"Агроінженерія" – 1 чол.;

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1 чол.;

"Геодезія та землеустрій" – 1 чол.;

"Будівництво та цивільна інженерія" – 5 чол..

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету вступників, які виконали вимоги до зарахування згідно рейтингу за спеціальностями:

"Менеджмент" – 2 чол.;

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – 2 чол.;

"Агрономія" – 3 чол.;

"Агроінженерія" – 1 чол.;

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1 чол.;

"Геодезія та землеустрій" – 1 чол.;

"Будівництво та цивільна інженерія" – 5 чол..

Рішення прийнято одноголосно.

( Протоколи зарахування додаються ).

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування заочної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за результатами фахових вступних випробувань на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» набору 2016 – 2017 навчального року.

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Грицина О.В. доповіла про те, що вступники, які вступали за результатами фахових вступних випробувань для здобуття ступеня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відповідної спеціальності, зараховуються на місця держбюджетного фінансування на 1 курс скороченого терміну навчання за спеціальностями заочної форми навчання:

"Облік і оподаткування" – 1 чол.;

"Менеджмент" – 2 чол.;

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – 2 чол.;

"Фінанси, банківська справа та страхування" – 1 чол.;

"Агрономія" – 3 чол.;

"Агроінженерія" – 1 чол.;

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1 чол.;

“Галузеве машинобудування” – 3 чол.;

"Будівництво та цивільна інженерія" – 5чол..

Перший проректор, професор Боярчук В.М. вніс пропозицію, що для виконання доведених Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення доцільно дозволити зарахування всіх вступників, які подали оригінали документів у встановлені терміни відповідно до їх рейтингової оцінки в міру заповнення бюджетних місць. Разом з тим було зазначено, що вступники, які згідно рейтингу займають нижчі місця від зарахованих на бюджет, приймають участь в конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в період з 18 по 22 серпня.

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати вступників на місця держбюджетного фінансування за скороченим терміном навчання згідно результатів фахових вступних випробувань за спеціальностями заочної форми навчання наступну кількість вступників:

"Облік і оподаткування" – 1 чол.;

"Менеджмент" – 2 чол.;

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – 2 чол.;

"Фінанси, банківська справа та страхування" – 1 чол.;

"Агрономія" – 3 чол.;

"Агроінженерія" – 1 чол.;

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1 чол.;

“Галузеве машинобудування” – 3 чол.;

"Будівництво та цивільна інженерія" – 5чол..

Рішення прийнято одноголосно.

( Протоколи зарахування додаються ).

2. Вступники, які згідно рейтингу займають нижчі місця від зарахованих на бюджет, приймають участь в конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в період з 18 по 22 серпня.

В.о. ректора університету,

в.о. професора І.Б. Яців

Відповідальний секретар

приймальної комісії, доцент Грицина О.В.