12  квітня 2016 року  на кафедрі менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого була проведена звітна студентська наукова конференція  за результатами наукових досліджень учасників гуртка «Управлінець» у 2015 році.

Після підбиття підсумків  конференції кращими були  визнані доповіді студентів:

 Ірини Володимирівни Піяйко, МО-41, «Умови сприяння розвитку соціального підприємництва в Україні».

Зоряни Михайлівни Лагуш, МО-41, «Самоменеджмент і самоорганізація у діяльності менеджера».

Іванни Михайлівни Бережної, МО-31, «Види та шляхи сучасного стимулювання праці».

Анни Євгенівни Кульби, МО-22, «Конкурентні переваги VIRGIN GROUP: аналіз формування, управління та мотивації».

Софії Петрівни Мурин, МО-32, «Риси креативної особистості та їх роль у становленні успішного менеджера».

Христини Збігнєвни Шуміляс, МО-21, «Руйнівний менеджмент в управлінні».


24 березня 2016 року викладачі кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого провели бесіду зі студентами економічного факультету на тему перспектив і реалій студентських наукових стажувань за кордоном.
Завідувач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, к.е.н., доцент В.М. Ковалів ознайомив студентів із основними доступними програмами та окреслив їх особливості. Зокрема, програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Вона передбачає навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.
Ще одна відома стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда має на меті підтримати розвиток молодими лідерами демократії, економіки і громадянського суспільства в своїй країні і регіоні. Стипендіати проходять навчання у вищих навчальних закладах Польщі (2 семестри) і як мінімум 2-тижневі професійні стажування у державних установах або приватних організаціях.
Також в процесі обговорення студенти економічного факультету, які проходили стажування за кордоном та були на літній практиці у агропідприємствах Польщі, розповіли про свої враження та досвід, який вони здобули.


Колектив кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого взяв активну участь в організації Дня відкритих дверей Львівського національного аграрного університету.
На запрошення кафедри до університету завітали майбутні випускники шкіл                  м. Золочева, Скварявської, Куровицької загальноосвітніх шкіл, Сасівського, Словітського Білокам’янського, Зозулівського навчально-виховних комплексів, що у Золочівському районі, а також Дублянської та Зашківської ЗОШ Жовківського району та випускники Винниківської ЗОШ №29 і  Львівської ЗОШ №75.
Абітурієнти з цікавістю відвідали музей історії Львівського НАУ, музей професора Євгена Храпливого та музей сподвижника української державності Степана Бандери.
Школярі висловили своє захоплення організацією навчального процесу, культурного та спортивного життя студентів у Львівському національному  аграрному університеті.


«Лідерство. Розвиток. Успіх» – гасло, яке об’єднало людей, котрі у кризовий час спільно працюють, заробляють і забезпечують свої родини, а також перетворюють міста і всю країну.
19 вересня учасників Великого Саміту «Ефективне лідерство – попри війну та конфлікт» радо зустрічав Медіацентр стадіону «Арена Львів». До заходу долучились викладачі кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого доц. Д. Г. Черевко, доц. О. А. Сікора, в.о. доц. О. І. Матійчук, ст. викл. Ю. В. Дубневич.
Під час саміту доповідали відомі бізнесмени, політики та громадські діячі, зокрема Ганна Гопко –  з виступом на тему «Трансформація соціального мислення», Сергій Розвадовський – з виступом на тему «Гроші під час кризи: знайти та втримати», Павло Шеремета – з виступом «Відновлення економіки України» та Павло Унгурян –  з виступом «Цінності, які об’єднують та ведуть до розвитку».
В ході робочої дискусії профільні фахівці з багаторічним досвідом обговорювали нові підходи щодо управління, які зможуть принести країні перетворення та прорив. Новий успіх стане результатом праці нових лідерів в усіх сферах – політиці, бізнесі, медіа, суспільному секторі.


Збірник міжнар інтернет конф менеджменту (травень 2015)


26 травня 2015 року у Львівському національному аграрному університеті на кафедрі менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого проводився захід, присвячений дню кафедри, у якому взяли участь викладацький склад кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, студенти 2–6 курсів та представники наукової бібліотеки ЛНАУ.


Розпочалося усе зі вступного слова завідувача кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, к.е.н., доцента В. М. Коваліва, який у своєму виступі наголосив, що проведення таких заходів мотивує студентів не лише до навчання, але й до наукової діяльності. Також В. М. Ковалів ознайомив студентів із дисциплінами, що викладаються на кафедрі, науковими гуртками, що діють при кафедрі, а також ключовими напрямами наукової тематики кафедри.

У ході проведення заходу із доповіддю виступила директор наукової бібліотеки ЛНАУ, доцент Л. А. Пинда. Вона ознайомила студентів із тематичним списком літератури друкованих видань з дисциплін, які вивчаються на кафедрі, правилами депонування статей, оформленням бібліографічного опису, правилами користування електронним каталогом, новими надходженнями бібліотеки. Велику увагу було приділено питанню активізації роботи студентів із профільною літературою кафедри менеджменту організацій, що є у розпорядженні фондів наукової бібліотеки ЛНАУ, яка може бути корисною для написання курсових, дипломних, а також магістерських робіт. Студентам розкрили переваги роботи з фондами наукових бібліотек Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського через мережу Internet.

В освітньому процесі вишу сьогодні залишається надзвичайно значущою проблема формування такого соціокультурного середовища, в якому книги стимулюють більш активне входження студентів в процес професійного та особистого самовираження. В цьому значенні безцінну роль відіграє українська художня література, яка ефективно сприяє вирішенню проблеми духовного відродження в нашій країні. З метою популяризації української художньої літератури бібліотекар І категорії інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ЛНАУ Марія Василівна Павлюк ознайомила присутніх із цікавими новинками сучасної української літератури.
Вітаємо студентку ІІ курсу економічного факультету групи МО-21 Наталю Герелюс з почесним ІІ місцем на звітній науковій студентській конференції у Львівському національному аграрному університеті 19.05.2015р. (Науковий керівник – доцент Д. Г. Черевко). Бажаємо їй подальших високих наукових успіхів і вагомих досягнень у світі науки.


13 травня 2015 року в рамках проведення звітної студентської наукової конференції за результатами досліджень у 2014–2015 навчальному році відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого «Управлінець». У засіданні гуртка взяли участь студенти-гуртківці та викладачі кафедри менеджменту організацій. Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції:

1. Державне регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва та шляхи його вдосконалення;

2. Стан та перспективи стратегічного розвитку аграрного сектору економіки України;

3. Діяльність судової влади: сучасний стан та перспективи реформування;

4. Аналіз стану ринку праці у Львівській області;

5. Особливості застосування соціально-психологічних методів управління в агропідприємствах;

Згідно з результатами голосування кращими визнано доповіді наступних студентів:

Наталії Жінчин , студентки групи МО-61;

Зоряни Лагуш , студентки групи МО-31;

Наталії Герелюс, студентки групи МО-21;

Юрія Іваницького, студента групи МО-31.

Підбиваючи підсумки засідання наукового гуртка, завідувач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого В.М. Ковалів висловив свою вдячність учасникам заходу за високий рівень підготовки, а також всім присутнім за цікаву та плідну дискусію, і нагородив переможців почесними грамотами.


Відкрите заняття іздисципліни «Управління персоналом»

28.04.2015 р. на першій парі у відділі кадрів ЛНАУ пройшло додаткове відкрите практичне заняття із дисципліни «Управління персоналом» на тему: «Служба персоналу: організація і функції».

Заняття проводила ст. викл. кафедри менеджменту організацій О.В. Бінерт у групі Мо-32. Працівники відділу кадрів ознайомили студентів із діловодством в роботі кадрової служби, а також з оформленням документації з персоналом з моменту прийому працівника до навчального закладу, зокрема: накази з особового складу, заяви, автобіографії, контракти з працівниками підприємства, трудові книжки, особисті картки і т.д. Усі ці документи формують особисті справи працівників закладу. Студенти також ознайомилися з функціями та обов’язками працівників відділу кадрів і наочно переглянули перелічені зразки документів, які забезпечують якісне функціонування відділу.


2-3 квітня у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Економіка та управління підприємствами», в якому взяла участь наша студентка 4 курсу Марія Крисюк (науковий курівник Денис Георгійович Черевко). Гідно представивши наш університет та зокрема економічний факультет, вона зайняла почесне третє місце серед 46 конкурентів зі всієї України.

Бажаємо наукового натхнення, ставити перед собою все вищі цілі і наполегливо йти до мети!
Вітаємо старшого викладача кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого Тибінку Галину Ігорівну із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, який відбувся 11 березня 2015 р.

Тема: «Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України».

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Жук Оксана Петрівна, доцент кафедри менеджменту Львівського національного університету ім. Івана Франка

 4 березня 2015 року з нагоди 64-тої річниці від дня народження доктора економічних наук, професора П. С. Березівського на кафедрі менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого відбулось урочисте відкриття навчально-методичного кабінету його імені.

Діяльність і творча спадщина Петра Степановича Березівського і нині актуальні, а його ім’я вимовляється з щирою повагою і глибокою пошаною. Обдарованість і талант – рідкісний дар, який був даний йому, не вміщується в межах загальноприйнятого, а відкриває нові горизонти, часто суперечить традиціям, започатковує нові форми та способи наукового творення. Він був людиною сильних переконань і гостро викарбуваною особистістю, але також людиною, що знала, як дотримуватись вірності народові, з якого вийшов.

Видатна особистість Петра Степановича Березівського, який своїми вчинками, творчістю і справами здобув позитивну суспільну оцінку і прискорив прогресивний рух аграрної науки, принесе в життя студентів Львівського національного аграрного університету запальну іскру науки, знань та здобутків для швидкого та обґрунтованого суспільно-економічного прогресу.


Участь в конференції «Бізнес не селі»

05.02.2015р. студенти-магістри економічного факультету Львівського національного аграрного університету відвідали конференцію під назвою «Бізнес на селі, через призму результатів роботи іноземних та вітчизняних проектів», яка відбувалась на гуртовому ринку сільськогосподарської продукції «Шувар». На даній конференції виступали сільські голови, які висвітлювали сучасні реалії українського села; представники іноземних програм з розвитку сільських кооперацій на теренах Львівщини; представники регіональних фермерських господарств та інші.

Перед початком конференції була організована цікава екскурсія по ринку «Шувар»,  де студенти ознайомились з історією створення та розвитку ринку, оглянули основні термінали та павільйони, познайомились з персоналом.

На конференції були висвітлені основні проблеми бізнесу на селі, зокрема: недосконалість законодавчої бази; відсутність локальних кооперативів із заготовлення сільськогосподарської продукції; відсутність можливості селянина у наданні довгострокових кредитів для купівлі і ремонту техніки; недосконала інформаційна база на селі; недостатня увага держави до проблем села,тощо.

Чимало уваги приділялось темі необхідності змін та вдосконалення системи контролю продукції в Україні, темі міжнародної сертифікації як засобу підвищення конкурентоспроможності.

Також були представлені проекти, які створюють передумови для покращення ведення бізнесу на селі. Зокрема, проект «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні» та проект за підтримки данської програми добросусідства «SOCODEVI», суть якого полягає в організації роботи кооперативів. Дані проекти успішно реалізуються в Україні.

Україна має значний аграрний потенціал. Для його розвитку потрібно не просто протягнути руку допомоги селянам, а об’єднати зусилля державного та громадського секторів, фінансових, контролюючих та сертифікаційних структур. Адже знання та практика завжди йдуть у парі з успіхом.


Успішний захист дипломних робіт з менеджменту

Однією з форм підсумку навчального процесу є захист дипломних робіт. Нещодавно на кафедрі менеджменту організацій ім. проф. Є Храпливого відбувся захист дипломних робіт ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування». Студенти Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти підтвердили не лише теоретичні знання і навики самостійного виконання дослідницьких робіт, але й вміння вести дискусію і відповідати на складні запитання. Члени державної екзаменаційної комісії ретельно знайомляться із змістом робіт, уважно заслуховують повідомлення студентів-дипломників. Запитання, які звучать під час публічного захисту, торкаються сучасних проблем менеджменту, економіки і організації виробництва.

Символічно, що захист дипломних робіт відбувається у Музеї Є. Храпливого, який, як відомо, зробив чимало для поширення нових ідей і економічних рішень в аграрну сферу. Завідувач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є Храпливого доц. Володимир Ковалів, підводячи підсумок захисту дипломних робіт висловив сподівання, що не лише отримані дипломи, але й набуті знання, навички, вміння, сприятимуть економічному розвитку суб’єктів бізнесу та особистому кар’єрному зростанню випускників.


22 жовтня 2014 р. відбулась студентська наукова конференція гуртків кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого ЛНАУ та кафедри менеджменту організацій ЛНУ ім. І. Франка на тему «Актуальні проблеми вітчизняної системи менеджменту».

Основна тематика наукових досліджень:

1. Управління соціальними конфліктами.

2. Відтворення трудового потенціалу села як основи розвитку сільських територій.

3. Особливості мотивації управлінського персоналу.

4. Стратегічні зміни в організації управління на основі концепції життєвого циклу.

5. Сучасні підходи до управління.

6. Мотивація на підприємстві.

7. Основні напрями адаптації європейського досвіду електронного урядування в Україні.

8. Стратегічні зміни як індикатор успіху ФК «Шахтар».

9. Корпоративна культура як основа впровадження змін в організації.        

 Кращими визнано доповіді наступних студентів:

1. Мачіха Ірина.

2. Жінчин Наталя.

3. Гвоздь Оксана.

4. Єгіазарян Анаїда.

5. Галань Мар’яна.

6. Брезицький Микола.

7. Подоляк Тетяна.

8. Копильчак Богдан .

9. Зозуля Ірина.    

Після закінчення роботи студентської конференції із завершальним словом та побажаннями щодо подальшої науково-дослідної роботи виступили заступник декана економічного факультету ЛНАУ А. В. Сиротюк, завідувач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого В.М. Ковалів та керівники гуртків О. П. Жук, Г. І. Тибінка, М. Р.Пархуць.

Пізніше студенти гуртків кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого ЛНАУ та кафедри менеджменту організацій ЛНУ ім. І. Франка разом із завідувачем кафедри менеджменту організацій та наставниками гуртків відвідали музей ім. С. Бандери, музей історії університету та музей кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого. 


10-12 жовтня 2014 року викладачі кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого та студенти Мо-32 III курсу економічного факультету в супроводі сільського голови с. Гусне Турківського району (звідки саме і починався наш 7-годинний маршрут протяжністю 21 км) п. Івана, здійснили сходження на вершину Вододільного хребта у межах Стрийсько-Санської верховини, найвищу точку Львівської області – г. Пікуй (1408 м.).


З вершини відкриваються чудові краєвиди. На сході серед відомих вершин видніється Тростян, Високий Верх, на південному сході Боржава велично розставила свої найбільші вершини Великий Верх та Стій, на південному заході  великим платом здіймається г.Полонина Рівна і майже поруч – Гостра Гора. А на північному заході простягається хребет Буковецька полонина, який за Ужоцьким перевалом продовжується на території Польщі, де видніється вершина Тарниця.

На північному сході простяглося село Біласовиця, за ним видно автомагістраль, яка піднімається на перевал. По інший бік хребта видно смт. Жденієво та село Щербовець. Саме з цього боку схили гори дуже стрімкі, а при вершині ще й скелясті.

Сама вершина є досить вузькою, в її центрі стоїть кам'яний тур.

Тема

Аудиторія

Дата

I семестр

Тема 1. Організація як складна система та об’єкт управління .

319

9.09.13

Тема 2. Ефект синергізму в менеджменті.

319

18.09.13

Тема 3. Зміни як об’єктивний процес розвитку організації.

319

10.10.13

Тема 4. Цільові управлінські моделі.

319

8.11.13

II семестр

Тема 5. Кластери, бізнес-центри, бізнес-інкубатори. Характерні риси та умови їх створення.

319

11.02.14

Тема 6. Стратегія диверсифікації.

319

25.02.14

Тема 7. Діапазон керованості та фактори, що його визначають.

319

12.03.14

 Тема 8. Колесо стратегії конкуренції.

319

9.04.14

Тема 9. Діагностика управління організацією.

319

20.05.14